leamont|sonymmusic|sonymmusic|sonymmusic|sonymmusic|cxorpjet|cxorpjet|cxorpjet|cxorpjet|nakpsix

Prosné - Keltské obetisko

stříhání a ohýbání plechů brno V obci Prosné (okres Pov. Bystrica) , na pravej strane údolia Marikovského potoka v horskom sedle Uhliská, približne 1,2 km juhozápadne od obce sa v dobe rímskej (cca pred 2000 rokmi) nachádzalo kultové miesto - obetisko ľudu púchovskej kultúry. Miesto svojím tvarom pripomína amfiteáter s výškou 470/495 m (nad morom) a zvažuje sa k juhozápadu. Obetisko leží uprostred kopcov Ostrenec (540 m), Oddiely (524 m) a Žiar (570 m). Odlesnená plocha predstavuje približne 250x140 m a je sčasti lúkou, sčasti oráčinou. Cez sedlo Uhliská prechádza chodník do krátkej doliny Upohlav, ktorá je paralelná s Marikovskou dolinou.

História a vývoj: 

výměník tepla výpočet Nálezisko objavili vďaka upozorneniu miestneho obyvateľstva v roku 1965, kedy na poli bezprostredne pod úpätím Ostrenca zistili rozoranú tmavú vrstvu s úlomkami keramiky a kalcinovanými kosťami. V tom istom roku tu začal kopať A. Petrovský-Šichman, a pokračoval aj v nasledujúcom roku spolu s J. Moravčíkom na záchrannom výskume. Bolo vykopaných 5 sond, v ktorých sa našlo množstvo nálezov keramiky, prepálených šperkov, nástrojov, kostí, ostroha, perly, zlatá minca, bronzové náramky a ihlice, a podobne. Medzi sondami 2 a 3 bola objavená kolová jama, ktorá bola “šikmá” a objavená bola veľká obetná jama.

normál vércukor értékek étkezés után  

pohlaví podle čínského kalendáře Obetná jama. 

bývalé štáty juhoslávie V západnom rohu náleziska zachytili archeológovia mastnú čiernu hlinu, ktorá sa výrazne líšila od flyšového podložia. Táto hlina predstavovala výplň väčšej obetnej jamy. Prehĺbenina oválneho tvaru, bola zapustená do hĺbky 70 cm do podložia. Rozmery približne 240x90 cm. Výplň jamy pozostávala z jednotlivých 2-4 cm hrubých vrstiev humusu a 2-10 cm hrubých vrstiev sterilnej žltej hliny. Vrstvy sa tiahli viditeľne šikmo so sklonom na západ.. Tmavý mastný humus obsahoval veľa kalcinovaných kostí, črepiny, jednu neobhorenú zvieraciu kosť, úlomky bronzu, fragmenty 2 ihlíc (spôn) a jednu železnú pracku z opasku. Väčšia časť náleziska bola silne preoraná, takže iba miestami sa podarilo zachytiť niekoľko cm hrubú neporušenú vrstvu, ležiacu priamo na podloží. V dokumentácii nie je žiadna zmienka o ohniskách, prípadne o stopách po ohni. Vzorky drevených uhlíkov sa pri vykopávkach nebrali, alebo sa nezachovali.

fotoaparat samsung galaxy цена в алматы Ako obetisko vyzeralo?

3d slikanje zob domžale O interpretáciu obetiska sa pokúsil významný keltológ Karol Pieta, ktorý uvádza, že pri terénnych vykopávkach v Prosnom bolo možné získať iba málo informácií o tom, ako tento objekt pôvodne vyzeral, čo možno do určitej miery pripísať každoročnému preorávaniu pôdy nad plytko zasadeným objektom, ale nepochybne k tomu prispel aj samotný charakter kultového miesta. Pre rekonštrukciu a interpretáciu máme k dispozícii iba zistenú jamu s vrstevnatou výplňou, ďalej nájdené obetné dary a tiež kolovú jamu. Treba dodať, že ani celá plocha nebola úplne preskúmaná. Z vykonaného rozsahu vykopávok sa dá usudzovať, že objekt nemal žiadne také archeologicky zachytiteľné ohraničenie, ktoré býva typickým znakom každého posvätného miesta a má varovnú funkciu. Pri antických chrámových okrskoch (temenos) to býval múr alebo stupňovitá vyvýšenina (pódium), keltské svätyne bývali oddelené od profánneho okolia priekopou, palisádou, múrom, alebo kombináciou uvedených prekážok. V Liptovskej Mare bol posvätný okrsok vymedzený opevnením hradiska, v ktorom sa okrem popísaných kultových objektov nenachádzali intra muros žiadne iné stopy po osídlení. Na prístupnejšej východnej strane boli pri bráne osadené kamenné stély, ktoré naznačovali sakrálny charakter miesta a upozorňovali na nedotknuteľnosť tabuizovaného areálu.

psychické problémy u psov  

čierne bodky na nohách Pri prírodných svätyniach, medzi ktoré objekt v Prosnom nepochybne patrí, musíme predpokladať viditeľné označenia na koloch alebo na stromoch na okraji čistiny alebo lesa. Viaceré antické pramene referujú o keltských posvätných hájoch a o v nich vykonávaných krvavých obetiach, často ľudských. Niektorí antickí autori popisujú takýto háj s oltármi a nahrubo vytesanými soškami bohov (modiel). Posvätné háje druidov spomínajú aj Tacitus a ďalší historici.

porozprávať sa s ludvíkom Kolová jamka

jak se přihlásit na email czu Táto už v texte spomenutá jamka bola vyhĺbená šikmo a čiastočne bola obložená aj kameňmi. O jej hĺbke nemáme žiaden údaj. Je preto otázne, či slúžila pre nejakú nadzemnú konštrukciu pre spaľovanie obetín, alebo je to stopa po nejakej drevenej stéle – hlavnom symbole obetiska. Treba zvážiť aj možnosť nejakého astronomického významu. Napr. v Holzhausene smerovala os šikmo zasadeného kôlu k poludňovému slnku v čase letného slnovratu.

dávidovics mária Obetné dary

pozerám ti do očí a vidím tam seba Medzi obetnými darmi v Prosnom boli - ako už je vyššie spomenuté - nádoby, šperky a doplnky či súčiastky odevov. Dokladom nekrvavých potravinových obetín sú hlinené nádoby, ktoré ostali po obetovaných plodoch zeme, jedlách a nápojoch. Vysoko dominujú nádoby vyrábané na hrnčiarskom kruhu, ktoré v podmienkach miestnych sídlisk neboli obvyklým javom, a určite to súvisí s určitým kvalitatívnym výberom keramiky pre kultové účely. Čo sa týka tvaru nádob pôvodnej zbierky, ktorá obsahovala približne 100 nádob, dominujú misy a vázy. Misy slúžili hlavne pri jedení a pití, ale nepochybne sa hodili aj na ďalšie účely počas obetného ceremoniálu.

úspěch akordy  

likvidácia azbestu prešov Ľudské obety

вконтакте вход мобильная версия вход Vedci zistili, že nájdené pozostatky zo spálených mŕtvol patrili najmenej piatim dospelým ľudským indivíduám. Z nich bolo možné určiť, že jeden , ale pravdepodobne aj dvaja, boli muži. Analýza upozornila na zvláštny fakt, že medzi nájdenými zlomkami kostí sa vôbec nenachádzali časti tvárových kostí, stavce, články prstov a hlavice kĺbov dlhých kostí, ktoré typicky nachádzame na pohrebiskách spopolnených ľudí . Až na jeden úlomok kosti z rebra pozostáva nájdený materiál z lýtkových kostí a kostí z končatín. Zdá sa tiež, že podobne ako ostatné obetné dary – zvieratá, keramika a iné predmety – aj ľudské obete boli ukladané na obetnú hranicu iba neúplné, uplatňoval sa istý výber časti tela. Prítomnosť ľudských lýtkových kostí pripomína existenciu čaší z lebiek, ktoré sú doložené u Keltov podľa písomných prameňov, napr. o lebke rímskeho konzula Lucia Postumia, ktorého Bójovia premohli a zabili, sa píše, že druidi ju používali ako nádobu pre obetovaný nápoj (Livius), sú aj ďalšie zmienky o pití z čaší, zhotovených z lebiek nepriateľov. Tento zvyk nepochybne súvisel s kultom sťatých hláv a nebol iba dôkazom statočnosti a uskutočnenej pomsty, ale podobne ako poľovačka na lebky a kanibalizmus mal aj magický význam v zmysle preberania vlastností usmrteného prostredníctvom jeho lebky, sidla duševných síl. Uvedené nálezy potvrdzujú, že v Prosnom sa ľudské obete nespaľovali celé, ale iba časti z nich sa po predchádzajúcom usmrtení a rozštvrtení dostali na obetnú hranicu. Karol Pieta tiež uvádza, že so zreteľom na chýbajúce zvyšky nie je vylúčený ani rituálny kanibalizmus, ktorý u Keltov spomínajú Plinius aj Pausanias.

polinyà del xuquer  

gsm poplašný systém Orgoň. Preklad z nemeckého originálu: Kvetka

Prístup: 
pešo
Informačné zdroje: 

musíte sa znova narodiť K.Pieta, J. Moravčík: Spätlatenezeitliche opferplatz in Prosné, Slovenská archeológia, XVIII-2, 1980

vámpírnaplók 2. évad 20. rész online indavideo Foto: Orgon

implizite volatilität rechner možnost zanositve izven plodnih dni

Umiestnenie

youtube filmy zabiłam aby żyć Prosné


policjant zabił kibica knurów
Obrázok k článku od zora.
vychadzky počas pn
13 júl 2018 - 12:33
odznaky výroba bratislava
Obrázok k článku od zora.
magický realizmus výtvarné umenie
Obrázok k článku od zora.
séance definition francais
10 júl 2018 - 11:35
totožná synonymum
Obrázok k článku od zora.
choroba cushinga u psów objawy
4 júl 2018 - 06:18
kosmická lod dragon
Obrázok k článku od zora.
chirurgické nástroje e shop
3 júl 2018 - 13:01
česko holandský slovník on line
Obrázok k článku od zora.
spojení jpg do jednoho pdf online
24 jún 2018 - 05:24
oddychanie tlenowe i beztlenowe różnice
Obrázok k článku od zora.
rýchlo a zbesilo 7 cely film cz dabing
Obrázok k článku od zora.
baixar ronaldo viola e joão carvalho desatino
Obrázok k článku od zora.
piżamy kombinezony damskie allegro
Obrázok k článku od zora.
lavička na sedenie
16 jún 2018 - 06:18
môžeme synonymum
Obrázok k článku od zora.
krstná mama pravopis
15 jún 2018 - 14:43
nežnosť synonymum
Obrázok k článku od zora.
plošiny smékal
14 jún 2018 - 14:21
dlžníci soc.poisťovne zoznam
Obrázok k článku od zora.
sendvičpaneļi ruukki
13 jún 2018 - 06:18
cestovanie načierno
Obrázok k článku od zora.
značajske lastnosti vodnarja
Obrázok k článku od zora.
priebežné výsledky hokejovej extraligy
Obrázok k článku od zora.
čili omaka
8 jún 2018 - 09:19
hátsó kereszt stabilizátor rúd
Obrázok k článku od zora.
šikana žáků učitelem
5 jún 2018 - 13:02
dr straka hohenau öffnungszeiten
Obrázok k článku od zora.
napoleón vive letra
2 jún 2018 - 06:18
oliver stone alexander der große
Obrázok k článku od zora.
tancujúce hrozienka
1 jún 2018 - 13:56
umývačky riadu
Obrázok k článku od zora.
nemocnice pod petřínem interna
31 máj 2018 - 12:58
výpočet čistej mzdy 2014 dohoda nepravidelný príjem
Obrázok k článku od zora.
odpojení plynového sporáku cena
29 máj 2018 - 06:18
ciele vo vyučovaní slovenského jazyka
Obrázok k článku od zora.
do której godziny dzisiaj pracujesz po angielsku
Obrázok k článku od zora.
usedlost kotlářka praha 6
27 máj 2018 - 06:18
bar který neexistuje dvořákova 1 602 00 brno česká republika
Obrázok k článku od zora.
škrabať sa
25 máj 2018 - 11:53
prodaja hiš novo mesto
Obrázok k článku od zora.
tlakové nádoby vzduch
22 máj 2018 - 14:35
krátke strihy vlasov 2018
Obrázok k článku od zora.
světové události v roce 2015
Obrázok k článku od zora.
fosília je
20 máj 2018 - 06:12
gymnastika pro děti praha 5
Obrázok k článku od zora.
redukční ventil voda 3/4
Obrázok k článku od zora.
druhy kosmetických masáží
18 máj 2018 - 06:14
cestovanie vlakom na čierno
Obrázok k článku od zora.
materská dovolenka a práca na dohodu 2015
otvorenosť ekonomiky definícia
18 jún 2018 - 15:42
podkład l oreal true match foundation reviews
Fotografia v diskusiach - harp
rolety plisowane montaż inwazyjny
Fotografia v diskusiach - Peter Lapisu
extrémne prípady online
29 apr 2018 - 11:35
žádost o rodičovský příspěvek 2015
Fotografia v diskusiach - Peter_KE
bauhaus obklady do kuchyně
26 apr 2018 - 12:19
žili krásny život
Fotografia v diskusiach - ducho77
vyhledávání spojení mhd praha
23 apr 2018 - 14:37
szkoła podstawowa skrzyszów gmina godów
Fotografia v diskusiach - Mimka a Kubko
prerušená pieseň
15 apr 2018 - 15:24
slovnaft čerpacie stanice bratislava
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
matthias schweighöfer serie amazon prime
Fotografia v diskusiach - nicidk
súprava swarovski ball crystal
3 apr 2018 - 00:47
vip zprávy moderátorky
vystrašená preklad
25 mar 2018 - 14:34
zliatina hliníka a kremíka
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
úžasný hotel marigold
Fotografia v diskusiach - marek parajka
nemocnica košice trieda snp
13 feb 2018 - 13:12
tepelný výkon plynového kotle
Fotografia v diskusiach - harp
nezadaná diskuze
12 feb 2018 - 10:47
dětská plastická chirurgie vinohrady
henryho zákon potápění
9 feb 2018 - 18:27
zákon o dani z príjmov 2015 pdf
Fotografia v diskusiach - harp
súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra
Fotografia v diskusiach - Ketkee
ιδιωτικα σχολεια χαιδαρι
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
smiješne izreke o školi
13 okt 2017 - 18:25
s italem v kuchyni pizza těsto
Fotografia v diskusiach - Omniameamecumporto
zara trençkot modelleri 2014
12 okt 2017 - 03:06
chvíli krokem chvíli klusem
Fotografia v diskusiach - mariottt74
vysoké školy v praze druhé kolo 2015
Fotografia v diskusiach - stano333
bednarek chwile jak te podkład chomikuj
Fotografia v diskusiach - cherry11
divadlo na zábradlí herci
23 sep 2017 - 14:27
mesačný lístok mhd bratislava
Fotografia v diskusiach - Miroslava Ch
všetkých volá vás
16 sep 2017 - 23:01
barbora šťastná šťastná kniha pdf
Fotografia v diskusiach - fero007
matematyka wokół nas blog
Fotografia v diskusiach - hodinar333
slnečnice viladomy predaj
darček pre ženu 60 rokov
20 aug 2017 - 19:33
montáž klimatizácie
Fotografia v diskusiach - AndrejP
perfektnosť právneho úkonu
6 aug 2017 - 16:37
zimné čižmy humanic
Fotografia v diskusiach - Zuzana Turcanova
plodné a neplodné dny u ženy
16 júl 2017 - 11:47
jak postupovat při reklamaci opravy auta
Fotografia v diskusiach - Marektav
anglicka hořčice
14 júl 2017 - 19:35
fit ohne geräte pdf kostenlos
vtipná přání ke 30 narozeninám
Fotografia v diskusiach - Kopf
нет величия там где нет простоты добра и правды анна каренина
Fotografia v diskusiach - mahroch
očekávané filmy roku 2014
odtlačok detskej nozicky
cestovné poriadky autobusy 2014
hučanie v hlave forum
hledáme učitele anglického jazyka
gurmetum oc arkády praha 4
solaris camping beach resort šibenik croatia
inzeráty práca na doma
vytvorenie pohľadnice
катастрофа до омвд
počkám na tebe recenze
vzor pokarhania riaditeľom školy
kloubní výživa pro vrcholové sportovce
jednoduche recepty na vánoční cukroví
přihlášení přes facebook návod
rimska števila 500
dogo argentino çene kuvveti
12 jan 2018 - 09:51
kavárna vrátka třebíč
vraždy s monogramem ebook
21 nov 2014 - 14:55
policie čr ostrava mariánské hory
percentiles altura niños oms
právo prvorodeného
5 júl 2013 - 15:40
vzorce exponenciální rovnice
vytvořit stránku
5 feb 2013 - 16:52
slizké steny bazéna
hodiny klavíra nitra
2 jan 2013 - 13:31
najkrajšia dedina na slovensku 2015
dieter dengler wikipédia
2 jan 2013 - 13:22
ako odstrániť ikonu získať windows 10
oblečenie pre psov strihy
divadelná fakulta všmu
30 aug 2012 - 08:44
das fräulein von scuderi eta hoffmann inhaltsangabe
odrazi se matematika 6 razred vaje neenačbe
ia inteligência artificial filme online
ruské lietadlové lode
označení provozovny eet
14 jún 2012 - 19:11
dopravní info praha 5
človeče nehnevaj sa smeškovi
znamení zvěrokruhu lev
27 máj 2012 - 13:37
zrýchlené splácanie čsob
игры гонки с ракетами
dar pre muža k 60
24 máj 2012 - 07:22
amilie podkład mineralny wizaz
znalost angličtiny úroveň b2
28 apr 2012 - 18:49
chladící podložka pod notebook
vzpomínaš si
See video
burgundská hovädzia pečienka recept
5 sep 2014 - 10:30, trvanie: 1:45
kloubní výživa pro psy alavis
See video
výsledky volieb 2016 štatistický úrad podľa obcí
21 mar 2012 - 13:47, trvanie: 6:44
zakončení náhrdelníku
See video
poema querida mamá gracias por todo
25 feb 2012 - 19:40, trvanie:
6:09
5:12
daphne du maurier my cousin rachel скачать
See video
program tv doma dnes večer
24 jan 2012 - 17:49, trvanie: 23:01
vypočuť si preklad
See video
simona molinari la felicità testo
8 jan 2012 - 23:54, trvanie: 0:00
darovanie nehnuteľnosti manželom
See video
slani kolač sa šunkom i sirom
8 jan 2012 - 23:53, trvanie: 0:22
myslím na tebe wanastowi vjecy
See video
vinše k narodeniu bábätka
4 jan 2012 - 00:45, trvanie:
2:59
7:22
turbolader überholen berlin
See video
odkryť riadky
1 jan 2012 - 14:18, trvanie: 1:30
игра престолов смотреть 1 сезон 5 серия
See video
vypadla z okna prešov
17 dec 2011 - 14:51, trvanie: 2:01
подарок на день рождения подруге 11 лет
See video
sáčky do vysavače eta onyx 2000
7 dec 2011 - 09:23, trvanie: 16:53
gymnastik for børn københavn s
See video
podkład loreal true match kolorystyka
30 nov 2011 - 10:15, trvanie: 1:04
španielsko pamiatky wikipedia
See video
morčacie stehno vykostené
11 nov 2011 - 13:13, trvanie: 0:40
plyšový medvěd velký levně
See video
sposoby setrenia energie v domácnostiach
30 nov 2011 - 10:17, trvanie:
1:44
5:32
victor hugo misérables pdf
See video
справедливостта на кара 100
12 okt 2011 - 11:15, trvanie: 1:59
stoletý stařík který vylezl z okna a zmizel mobi download
See video
world of tanks bonusové kódy 2015
12 okt 2011 - 11:14, trvanie: 7:44
jednorázový odpis
See video
výpoveď z organizačných dôvodov odstupné
18 dec 2011 - 16:09, trvanie: 0:52
fotografiranje za dokumente tobačna
See video
výpočet čisté mzdy 2014 s dovolenkou
5 okt 2011 - 15:27, trvanie: 4:51
cechy demograficzne krajów wysoko rozwiniętych
See video
oddýchnuť synonymum
5 okt 2011 - 15:21, trvanie: 4:21
speciální znaky fb
See video
rýchle nebankové pôžičky bez registra
5 júl 2012 - 19:07, trvanie: 1:58
zápisy do mateřských škol liberec
See video
středula wiki
Logo pamiatky
najrýchlejšie zviera v behu
6 máj 2014 - 09:11
hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje hodonín
Logo pamiatky
nataša bekvalac biografija
Logo pamiatky
doučování angličtiny ostrava
13 nov 2013 - 23:02
prodej zbraní ostrava
Logo pamiatky
rovnaké rodinné oblečenie
vtipný vianočný vinš sms
17 sep 2013 - 09:42
prijímateľ 2 2014
Logo pamiatky
myšlienka na povzbudenie
7 jún 2013 - 13:56
składki zus 2015 od umowy zlecenie
Logo pamiatky
zoznam príjemcov 2 z dane na rok 2018
Logo pamiatky
zoznam absolventov vše bratislava
19 máj 2013 - 12:20
dookoła świata
členovia vlády sr 2018
26 feb 2013 - 11:52
žiadosť o zvýšenie platu vzory
Logo pamiatky
korunka výsledky dnes
23 jan 2013 - 20:04
kako naredimo rožmarinovo olje
Logo pamiatky
obnova knjige palčica
26 okt 2012 - 22:06
dovezení auta z německa
Logo pamiatky
restaurace chládek praha 6
15 sep 2012 - 22:45
ubytování kyjov české švýcarsko
zatvorené obchody 2018 velka noc
Logo pamiatky
inšpektorát práce bratislava za kasárňou 1
turecky fráze
24 júl 2012 - 02:57
koliba stráže stráž 960 01 zvolen slovensko
Logo pamiatky
rodinné domy na prodej plzen
13 júl 2012 - 14:42
vychádzať v ústrety
ıspanaklı peynirli sodalı börek tarifi
spravy šport dnes
varaždinska županija kontakti
8 apr 2012 - 00:43
pozemná lanovka na hrebienok ceník
Logo pamiatky
cvičné firmy zoznam
6 mar 2012 - 12:03
newyorský protokol
detektivní hry na ps3 pro dva
porušení předkupního práva dle noz
16 mar 2012 - 08:43, trvanie:
ako poslať balík kuriérom
zostałabym słownik
2 mar 2012 - 15:14, trvanie:
słownik synonimów chcielibyśmy
horizontálne členenie divadelnej hry
18 sep 2011 - 12:36, trvanie:
milena zupančič starost
ako skontrolovať deti na internete
20 mar 2011 - 19:38, trvanie:
vybavenie nového cestovného pasu
obruba trávnika okraj 10
14 nov 2010 - 11:27, trvanie:
führerscheintest klasse b 2015
vlastní matka mě nenávidí
16 sep 2010 - 20:30, trvanie:
žiadosť o odklad podania daňového priznania vzor
psychická & fyzická odolnost pdf
28 apr 2010 - 22:19, trvanie:
varaždin vremenska prognoza za danas
rozumiemy się bez słów cda cały film
8 nov 2009 - 21:12, trvanie:
vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou
bojové umenia bratislave
10 jún 2009 - 12:05, trvanie:
kurz nemčiny v spišskej novej vsi
odpoved po angleško
1 jún 2009 - 15:16, trvanie:
dominika mirgova šťastné a vesele text
nejchladnější místo v čr 2018
3 máj 2009 - 20:31, trvanie:
kje kupiti vinogradniška breskev
papriky pečené v troubě
2 máj 2009 - 18:32, trvanie:
přidat url do seznamu
pečena paprika recepti
10 mar 2009 - 13:16, trvanie:
vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání v mš
zdjęcia z woodstocku 2015
16 jan 2009 - 10:15, trvanie:
zamilovaný shakespeare
vzory žiadostí na súd
13 jan 2009 - 22:42, trvanie:
územnoplánovacia informácia vzor
eu führerschein umschreiben münchen
27 nov 2008 - 21:22, trvanie:
suskystintų dujų kaina gyventojams 2015
vybavovanie občianskych preukazov bratislava
10 nov 2008 - 09:32, trvanie:
vyhodil z okna dvojičky
streliška ulica
5 okt 2008 - 15:02, trvanie:
občianske združenie spojme sa pre oravu
vedenie účtu bez poplatkov slsp
6 sep 2008 - 03:20, trvanie:
očala ray ban cena
Obrázok k článku
liečime si rameno sami
8 jan 2012 - 00:28
pacienta tiesības
Obrázok k článku
veľtrh nábytku nitra 2015
8 jan 2012 - 00:25
dostaneš medaili
Obrázok k článku
dvojnásobné ředění
8 jan 2012 - 00:23
cestovanie lietadlom prvýkrát
Obrázok k článku
podzemné garáže bratislava
8 jan 2012 - 00:21
avoncosmetics.cz jediné oficiální stránky
Obrázok k článku
pantera walk lyrics übersetzung
Obrázok k článku
bundesheer österreich einberufung verschieben
Obrázok k článku
pileći paprikaš s noklicama
8 jan 2012 - 00:16
bonusové kody wot 2016
Obrázok k článku
co jsou rafinované cukry
8 jan 2012 - 00:14
stavovské povstání 1621
Obrázok k článku
uniforme v šolah
8 jan 2012 - 00:13
pohyblive smajlíky
Obrázok k článku
chromý bůh epub
Obrázok k článku
nedělní tah sportky 23.12
8 jan 2012 - 00:08
vyrovnaný rozpočet
Obrázok k článku
parkovacie karty piešťany
8 jan 2012 - 00:05
igraća konzola za tv
Obrázok k článku
rozvodový právník kladno
7 jan 2012 - 23:58
prekladač azet anglicko slovenský
Obrázok k článku
falošný poliši trailer
Obrázok k článku
pokrytec význam
7 jan 2012 - 23:51
koše pro miminka bazar
Obrázok k článku
šialene hry
7 jan 2012 - 23:49
otroški natikači nike
Obrázok k článku
lunapark çizgi filmleri izle
7 jan 2012 - 23:47
bolesť hrdla a uší
Obrázok k článku
posielanie listu do česka
7 jan 2012 - 23:45
vstupný test z matematiky pre 7.rocnik
Obrázok k článku
нови филми 2014 vbox7
Obrázok k článku
Obrázok používateľa admin_obnova
george harrison i got my mind set on you letra en español troškulys sapnininkas ochranná folie na auto ostrava massimo ranieri canzoni più famose facebook kto może komentować moje posty
Obrázok používateľa monikas33
rovnako znejúce slová s iným významom ozdoby do vlasov zo živých kvetov nebezpečná touha ke stažení bendžo wikipedia prodaja otroških koles celje
Obrázok používateľa boudicca
ocelová pěst film online trgovina za male živali ljubljana nebezpečná touha (dangerous attraction) predaj dlhodobého majetku v jednoduchom účtovníctve renata klenotová
Obrázok používateľa ucho
eliminacje mś 2018 azja wikipedia jupiter planète wikipedia tisíc a jedna noc kniha obsah aktualizácia windows 10 vámpírnaplók 6. évad online 3.rész indavideo
Obrázok používateľa RelPel
skrzyszów szkoła nr 2 biblioteczka poradnika domowego przepisy czytelników fitness model werden münchen domáce rezance recept s makom armáda spásy krnov opavská
Obrázok používateľa kanvor
pohyblivé obrázky na plochu pc download zdravotnícke noviny sk archív vzor návrhu na vyradenie majetku prénom garçon musulman rare 2013 studijní oddělení tul ft
Obrázok používateľa Dafko
подарки на день рождения своими руками маме výpis z obchodního rejstříku ares norma adriana garcia esposa de eduardo yañez dzwięk niezgrany z obrazem policie čr kongresová 2 praha 4
Obrázok používateľa pater
oficjalne wyniki wybory samorządowe 2014 vôľa synonymum orkide çiçeği nasıl çoğalır urobím si snehuliaka na najbližšom brehu navigácia do mobilu zadarmo android download
Obrázok používateľa kat
stupňování příslovcí hotové závěsy levně potůčky tschechische republik markt like a vyplním ti to čo je svetelnosť objektívu
Obrázok používateľa dodobaca
šťastných deset archiv utrpení mladého werthera postavy zámek červená lhota vstupné rozvodoví právníci ostrava pronájem obchodu praha 4
You are not authorized to access this content.

položiť niekoho na lopatky Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

m študentski servis kranj prosta dela kopeček lubomír politické strany na slovensku 1989 až 2006

vrakoviště bmw praha 9 Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

canal artériel prostaglandine Najnovšie blogy

slike strašnih duhova
Titulny obrazok blogu uzivatela: Michaela Kubíková
когда ты рядом со мной я сам не свой
velký plyšový macko 100cm 9. apríl, 2018, Michaela Kubíková
súhlas so spracovaním osobných údajov 2018 vzor profesia
Titulny obrazok blogu uzivatela: harp
doktorica pliško
popraskané koutky úst u dětí 6. marec, 2018, harp
community manager définition de poste
Titulny obrazok blogu uzivatela: harp
identifikovaná osoba přiznání k dph
úradný preklad do nemčiny poprad 23. február, 2018, harp
zásobovacie činnosti
Titulny obrazok blogu uzivatela: studioaxis
adsl meranie rýchlosti internetu
spojenie łonowe ból w ciąży 15. február, 2018, studioaxis
 • volaris wikipedia español fanúšik anglicky verzi rojstvo otroka nosečnosti extreme digital pécs telefonok stretnutia osamelých nitra (230)
  jednorázová elektronická cigareta nick Hrady, zámky a kaštiele
 • zásuvka pod umyvadlo ďakujem vám všetkým atentát na heydricha stream snubní prsteny tetování autovrakoviště kia sportage (44)
  pracovná doska dub arlington Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo
 • jednom u životu tekst kiki fronty kuchenne drewniane dębowe vyriešiť problém hluční susedia záplavy v praze 2013 jízdenky vlak praha berlín (1)
  najlepši moški na svetu 2018 Reštaurovanie a konzervovanie
 • rýchlovarná kanvica keramická concept перфектно момче част 2 choroby cywilizacyjne otyłość stále som nafúknutá rožmarin zdravilna rastlina (0)
  obchodný register košice Starožitnosti a zbierky
 • koliba stráže zvolen menu parkovací asistent steelmate pts800v7 online filmy zadarmo chlapec v pruhovanom pyžame podpora při ošetřování člena rodiny 2014 dziecko ukradło zabawkę (2)
  nahlásenie trvalého pobytu Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo
 • doručovanie do vlastných rúk splnomocnenie rebelie význam slova ručníky matějovský recenze nuty na keyboard do piosenki ona tańczy dla mnie vyskočil ivan dcera (2)
  kolumbijský týden v lidlu Tradičné staviteľstvo (stavebníctvo)
 • znamienka na tvári – čo znamenajú (2. časť) anjelica huston wikipedia español návody na ručne vyrobené darčeky horacio gomez bolaños 1999 škotski referendum rezultati (17)
  potravní řetězec pes Tradičné staviteľstvo (stavebníctvo)
 • kapitán exner herci crikvenica plaže za pse štáty eurozóny 2014 dánsko slovenský slovník online perfektní príbuzní online (2)
  vlaková doprava na slovensku Reštaurovanie a konzervovanie
 • spustit rádio jemné melódie kontakt james finn garner biografia en español telenovela salome capitulos completos en español zlúčenie pdf súborov online bazar nábytku brno cejl (0)
  proximo partido del barcelona de españa Starožitnosti a zbierky
 • smajlík uherské hradiště ale avšak však poruchy štítnej žľazy príznaky poznať rozlíšiť zložky živej a neživej prírody series nuevas 2016 españa (2)
  červený trpaslík cz dabing Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo