amubassadorsa|amubassadorsa|teondasa|teondasa|teondasa|lookheregsa|lookheregsa|myxertoneisa|myxertoneisa|inoglissa

Hronský Beňadik, kláštorný komplex

bratranec narečno Kláštor tvorí  uzavretý štvorkrídlový areál s centrálnym nádvorím, avšak jeho súčasná podoba i pôdorys je výsledkom predovšetkým „pobenediktínskeho“ obdobia, kedy sa sakrálny areál zmenil na profánny.

čarodějnice praha 6 2018 V súčasnosti tu pôsobí rehoľa pallotínov. V obci sa nachádza aj Kostol sv. Egídia (stredoveká veža, baroková loď s presbytériom a unikátnym krovom).

História a vývoj: 

správať po anglicky Miesto na ktorom dnes stojí kláštor bolo obývané už v dobách veľkomoravských. Existovala tu dôležitá obchodná cesta vedúca údolím Hrona z Nitrianska k banským mestám. Benediktínsky kláštor vznikol v niekedy po polovici 11. storočia. Z pôvodného kláštora, založeného Gejzom I. v roku 1075, druhého najstaršieho na Slovensku, sa nepodarilo doteraz identifikovať žiadnu dodnes stojacu stavbu, no na základe uvedeného archeologického výskumu vieme, že kláštor vyrástol na oveľa menšej ploche ako je jeho dnešná rozloha.

vajíčka na měkko v těhotenství Ďalší stavebný vývoj kláštora bol mimoriadne komplikovaný a zaujímavý.

dohoda o pracovnej činnosti 2013 vzor V 14. storočí sa začal stavať nový kláštor s dnešným vrcholne gotickým halovým kostolom sv. Benedikta, na ktorý sa v krátkom časovom odstupe na konci 14. resp. na začiatku 15. storočia napojilo severné – tzv. opátske krídlo, ktoré je vstupným krídlom do kláštora. Východné krídlo zatiaľ neprešlo žiadnym výskumom, ale predpokladá sa, že pochádza z rovnakéeho obdobia. Zo západného krídla ostal len jeden – stredný pozdĺžny múr na prízemí objektu.

ionizátory vzduchu test Po vpáde husitov v roku 1433 kláštor vyhorel, čo sa odrazilo na prvej prestavbe kláštora, ktorý získal prvé fortifikačné prvky - kľúčové strieľne. 

ohodnotenie zbierky známok Najvýraznejšie prestavby sa ale udiali počas 16. storočia.Kláštor bol čoraz viac ohrozovaný rôznymi atakmi; v roku 1528 to boli ozbrojenci Banskej Štiavnice, v roku 1530 Mikuláš von Thurn a blížilo sa aj priame ohrozenie osmanským vojskom. Preto vyvstala potreba zvýšiť obranyschopnosť objektu, pričom zároveň, v 30. rokoch 16. storočia kláštor postupne opúšťali aj poslední benediktíni a kláštor prevzal v roku 1537 ostrihomský arcibiskup a neskôr ostrihomská kapitula. No pravdepodobne ešte predtým, už v roku 1530, vznikla v závere opátskeho krídla (na SZ nároží) hranolová dvojpodlažná bašta s bránou na prízemí a rôznymi druhmi strieľní na hornom podlaží. Brána viedla do ohradeného priestoru po obvode areálu.

miesten pukuja jyväskylä způsob hlasování v radě eu  Celé 16. storočie bolo v už  bývalom kláštore venované neustálej stavebnej činnosti. Vrizikové tehotenstvo a pn  polohe dnešnej sýpky (západné krídlo) postupne vznikol monumentálny opevnený objekt s množstvom strieľní rôznych typov, odkrytých architektonicko-historickým výskumom aj v autentických podobách. smajlík srdce na facebooku Severné krídlo objektu si v pôvodnom, gotickom rozsahu zachovalo i po prestavbách obytnú funkciu.

weißenbach bei liezen postleitzahl sličice životinjsko carstvo junior razmjena V roku 1611 prefekt Pál Olasz vytvoril z krížovej chodby kaplnky, s čím podľa všetkého súviselo aj vytvorenie arkády po obvode západného krídla. ozdoby do włosów ślubne kwiaty V 3. štvrtine 18. storočia (dendrochronologický výskum) sa západné krídlo prestavalo na dnešnú sýpku, následne sa postavilo aj nové - dnešné južné krídlo. V pôvodnej podobe ostalo len prízemie krídla, zachoval sa ale aj západný exteriérový múr, strieľne sa zamurovali. aké je hybridné motorové vozidlo Obrovský interiér novovybudovanej sýpky (jedno podlažie 800 m2) bol rozčlenený na štyri podlažia drevenou konštrukciou pozostávajúcou z tesársky zdobených pilierov, trámových prievlakov a fošnových podláh.

kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2015 školstvo druhy náboženstiev na slovensku 21. júna 1881, počas rekonštrukčných prác pod vedením Franza Storna a jeho syna Kolomana časť bývalého kláštora údajne vyhorela, spolu so strechou sýpky. Požiar vypukol na lešení pri kostole, ktorý sa tiež obnovoval a zhoreli aj strechy oboch veží. V sýpke však žiadna požiarová vrstva pri výskume nebola zachytená a to ani na drevených konštrukciách najvyššieho podlažia (z konca 19. storočia sú krovy), čo vyvoláva podozrenie, že odstránenie krovu nespôsobil požiar, ale snaha už vtedy čo najjednoduchším spôsobom obísť byrokratické vstupy pamiatkarskej administratívy...

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

kulisy m jak miłość youtube V prvej etape puristickej obnovy F. Storna a K. Storna (po 1881) areálu zbúrali krídlo predstavané naprieč pred opátskym krídlom a západnou fasádou kostola a následne sa začalo s obnovou kostola a ďalších krídiel areálu. Presný rozsah prác tejto obnovy bez komplexného architektonicko-historického výskumu celého areálu nepoznáme, je však rozsiahly a v mnohých prípadoch zničil dôležité situácie, vďaka ktorým by bolo možné detailnejšie určiť stavebný vývoj objektov. Obnova upravila aj celú hlavnú fasádu severného opátskeho krídla. Nové, dnes už výrazne porušené, omietky boli nahodené i na všetkých fasádach.

synonymický slovník online sk Odvtedy prebehli len čiastkové reštaurovania (hlavnej fasády, krížovej chodby a vitráží okien kostola).

Číslo UZPF: 
1229
Index PÚSR: 
1 - 19
Číslo - orientačné: 
126
Poloha: 
Kláštor sa nachádza na návrší v Hronskom Beňadiku.
Prístup: 
Peši niekoľko minút.
Informačné zdroje: 

proteinske palačinke maxximum GOJDIČ, I. - HAVIAROVÁ, M. - HAVIAR, T. Architektonicko-historický výskum sýpky a tzv. opátskeho krídla s baštami bývalého benediktínskeho kláštora v Hr. Beňadiku. 2012.

bubnová kosačka agzat bazar BURAN, D. (ed.) Reštaurátor Franz Storno starší (1821 – 1907). Bratislava : SNG, 2008.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š. Archeologický výskum v Hronskom Beňadiku In Vlastivedný časopis 1973. roč. 22, č. 1, s. 27-29.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š. Ďalšie dva roky archeologického výskumu v areáli NKP Hronský Beňadik. In Pamiatky a príroda. 1975, č. 3, s. 14 – 17.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š. Archeologický výskum v Hronskom Beňadiku. In Vlastivedný časopis. 1973, č. 3, s. 27 – 29.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š. Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku. In Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava : Trnavská univerzita, 1994. s. 137 – 149.
HAICZL, K. A garamszentbenedeki apátság története. Budapest, 1913. (V slovenskom preklade: Dejiny opátstva v Hronskom Beňadiku, preklad Š. Berek a J. Berek, 1934)
JUCK, Ľ. Z dejín Hronského Beňadika za feudalizmu. In Vlastivedný časopis. 1975, č. 2, s. 66 – 77.
KNAUZ, N. A garam-melletti Szent-Benedeki apátság. Budapest, 1890.
MENCL. V. Kláštor sv. Beňadika nad Hronom. In: Vlastivedný časopis. 1966. Roč. 15, č. 4, s. 147-160.
PUŠKÁROVÁ, B. Pamiatkový výskum v Hronskom Beňadiku. In Pamiatky a príroda.1975, č. 3, s. 9 – 13.
REŠKO, A. – SZÉNÁSSY, Á. Hronský Beňadik. Komárno : Vydavateľstvo KT, 2005.
Vasárnapi ujság.7. augusta 1881, roč. 28, č. 32, s. 507.

Umiestnenie


 • ospravedlňujem sa ti
 • miasteczko halloween cały film lektor
 •  

dýchací soustava referát
Obrázok k článku od zora.
hlavou zeď neprorazíš anglicky
13 júl 2018 - 12:33
flawless beyonce letra tradução
Obrázok k článku od zora.
miluješ mě csfd
11 júl 2018 - 06:12
nejlepší mobil s fotoaparátem
Obrázok k článku od zora.
službujoča vojska
Obrázok k článku od zora.
večernje novosti srb
Obrázok k článku od zora.
os strán trojuholníka
3 júl 2018 - 13:01
rozumiemy się bez słów film z napisami
Obrázok k článku od zora.
firma v dokonalé konkurenci
24 jún 2018 - 05:24
hliníkové okna a dveře
Obrázok k článku od zora.
psychiatrická léčebna bohnice
23 jún 2018 - 06:18
čínská restaurace praha 2 bělehradská
Obrázok k článku od zora.
slnovrat konečná noty
Obrázok k článku od zora.
ocelová vana 170x70
Obrázok k článku od zora.
percentilas niñas
Obrázok k článku od zora.
motýliky pre psov
15 jún 2018 - 14:43
hliníkové okna brno
Obrázok k článku od zora.
živnostenský rejstřík praha 3
14 jún 2018 - 14:21
dočkať sa
Obrázok k článku od zora.
velikosti oblečení muži
Obrázok k článku od zora.
endokrinologie vinohradská 176
Obrázok k článku od zora.
hľadanie psč
9 jún 2018 - 06:18
aluminijasta platišča 17 col
Obrázok k článku od zora.
декорации своими руками
Obrázok k článku od zora.
kvalifikácia f1 usa
Obrázok k článku od zora.
renovácia starých domov
2 jún 2018 - 06:18
husacie žalúdky
Obrázok k článku od zora.
tekuté vaječné bílky brno
1 jún 2018 - 13:56
tryskáč bratislava
Obrázok k článku od zora.
fronty kuchenne kraków cennik
Obrázok k článku od zora.
program televize kino svět
29 máj 2018 - 06:18
použitie súkromné vozidlo na služobné účely a cestná daň
Obrázok k článku od zora.
podstatná synonymum
28 máj 2018 - 12:44
syrová roláda video recept
Obrázok k článku od zora.
agentka cały film lektor pl cda
27 máj 2018 - 06:18
bludiská online
Obrázok k článku od zora.
módní návrhářka hra
25 máj 2018 - 11:53
samurai x capitulo 1 español latino hd
Obrázok k článku od zora.
případová studie pdf
22 máj 2018 - 14:35
kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2015 v školstve
Obrázok k článku od zora.
potekel status študenta
21 máj 2018 - 16:36
moto g2 review español
Obrázok k článku od zora.
katedra psychiatrii cm uj kraków
Obrázok k článku od zora.
anglicky příloha k jídlu
Obrázok k článku od zora.
vysoké školy na slovensku bez prijímacích skúšok 2015
Obrázok k článku od zora.
ministrstvo za delo družino socialne zadeve kontakt
zväzky štb.sk
18 jún 2018 - 15:42
správa katastra senec adresa
Fotografia v diskusiach - harp
recept chléb bez mouky
16 máj 2018 - 10:45
greennovációs nagydíj wwf
Fotografia v diskusiach - Peter Lapisu
canal artériel et prostaglandines
Fotografia v diskusiach - Peter_KE
sladké mámení text písně
26 apr 2018 - 12:19
katoliška cerkev slovenija
Fotografia v diskusiach - ducho77
používanie služobného vozidla na súkromné účely 2016
Fotografia v diskusiach - Mimka a Kubko
je pivnica príslušenstvom bytu
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
škodljivost kave
14 apr 2018 - 14:27
súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prihlásením na trvalý pobyt vzor
Fotografia v diskusiach - nicidk
tvorené synonymum
volám nashledanou akordy
25 mar 2018 - 14:34
hladný vlk dolný kubín otvaracie hodiny
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
keď skončí platnosť občianskeho preukazu
Fotografia v diskusiach - marek parajka
zmluva o fungovaní európskej únie 2015
Fotografia v diskusiach - harp
plynové grily mountfield
čitljivost teksta
Fotografia v diskusiach - harp
posavje info črna kronika
17 jan 2018 - 12:33
vesmírná loď progress
Fotografia v diskusiach - Ketkee
lietajúci strýko fedor video
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
kadernícky salón 21 levice
13 okt 2017 - 18:25
dívčí jméno lea
Fotografia v diskusiach - Omniameamecumporto
spotrebiče beko recenzie
Fotografia v diskusiach - mariottt74
správný jídelníček dětí
9 okt 2017 - 14:34
teória
Fotografia v diskusiach - stano333
pálivé omáčky
Fotografia v diskusiach - cherry11
sendviči za na pot
23 sep 2017 - 14:27
povolení k zaměstnání pro občany eu
Fotografia v diskusiach - Miroslava Ch
výbuch plynu v paskově
16 sep 2017 - 23:01
uživatelská příručka nokia lumia 530
Fotografia v diskusiach - fero007
strukturovaný životopis vzor word
Fotografia v diskusiach - hodinar333
kvalifikácia me 2016 postupový kľúč
popravilo računalnikov trzin
20 aug 2017 - 19:33
využití prostoru pod schody
Fotografia v diskusiach - AndrejP
13 w piątek piosenka
Fotografia v diskusiach - Zuzana Turcanova
inšpektorat za delo kontakt
Fotografia v diskusiach - Marektav
amazon cleopatra kostüm
14 júl 2017 - 19:35
pečena paprika kalorije
správný krevní tlak
10 júl 2017 - 12:19
počkám až zabiješ online
Fotografia v diskusiach - Kopf
reakcia na oheň trieda e
9 júl 2017 - 19:56
obrázek krokodýla
Fotografia v diskusiach - mahroch
študentski servis maribor novo mesto
lyžiarske stredisko jasná
převod pdf do wordu online česky
volané číslo je mimo provoz vodafone
vnútorné vonkajšie uhly trojuholníka
pomimo po angielsku słownik
dookoła kraju basków 2016
la musica marguerite duras résumé
trauma salbe kühlend preis
hroznýš královský albín
výrazové prostředky ve výtvarném umění
choroby odzwierzęce od psa
kolędy polskie mazowsze mp3 chomikuj
plan wydarzeń pinokia 10 punktach
kubánský dort apetit
когда ж мы встретимся с тобой
downovho syndrómu
vstavaná umývačka riadu 45 cm gorenje
ospravedlňte moju dceru
12 jan 2018 - 09:51
černošský pánbůh a páni izraeliti
pekelná kuchyně online cz dabing
ledek draselný výroba
17 apr 2014 - 08:42
predvoľby tel. čísel do zahraničia
schopné synonymum
5 júl 2013 - 15:40
stupňování příslovcí cvičení
kající bohoslužba slova
5 feb 2013 - 16:52
sestričina ili sestrična
najlepše misli za dobro jutro
sadnice vočaka karlovac
2 jan 2013 - 13:22
energías renovables en argentina. una propuesta para su desarrollo
obnovené zřízení zemské
2 jan 2013 - 13:05
agresivita detí v škole
vrecká do vysávača rowenta
drievko na čistenie zubov cena
30 júl 2012 - 21:52
vodorovné dopravné značenie vyhláška
prázdne miesto recenzia
stavebné rozpočty košice
10 júl 2012 - 20:22
hamburger húspogácsa recept jamie oliver
zabić ich wszystkich cda
14 jún 2012 - 19:11
tisíce planoucích sluncí obsah
ročni nogomet biljard
přeměněné horniny prezentace
27 máj 2012 - 13:37
johny machette snílek cd
členovia vlády sr
24 máj 2012 - 07:32
recept poleva na zdobení perníků
volání anglicky
divadelní flora olomouc 2018
28 apr 2012 - 18:49
požiarny rebrík na fasáde
que es melómana
27 apr 2012 - 18:46
ratovi zvezda buđenje sile
See video
hodinová mzda v čistém
5 sep 2014 - 10:30, trvanie: 1:45
nikita michałkow filmweb
See video
kostol všetkých svätých humenné spovedanie
21 mar 2012 - 13:47, trvanie: 6:44
kompetence učitelky v mš
See video
začíname podnikať
25 feb 2012 - 19:40, trvanie:
6:09
5:12
pálivá koření
See video
triedenie chorých a ranených
24 jan 2012 - 17:49, trvanie: 23:01
americký stafordšírský teriér modrý chovná stanice
See video
kráľovstvo lesných strážcov ulozto
8 jan 2012 - 23:54, trvanie: 0:00
kuchyně oresi
See video
ναυπακτος παραλιες γριμποβο
8 jan 2012 - 23:53, trvanie: 0:22
meble kuchenne kraków cennik
See video
rozhodnutí synonymum
4 jan 2012 - 00:45, trvanie:
2:59
7:22
nefunkčný displej na notebooku
See video
smajlíky na fb srdíčko
1 jan 2012 - 14:18, trvanie: 1:30
obchodný register nitra podateľňa
See video
požiarna hadica c52
17 dec 2011 - 14:51, trvanie: 2:01
géniusz szó jelentése
See video
logické hry pre deti od 6 rokov online
7 dec 2011 - 09:23, trvanie: 16:53
pršiplášť predaj bratislava
See video
dopravní omezení praha půlmaraton
30 nov 2011 - 10:15, trvanie: 1:04
dluhy českých domácností
See video
dovolená v indii
11 nov 2011 - 13:13, trvanie: 0:40
skrzynki narzędziowe allegro
See video
hasičský záchranný sbor pardubického kraje ičo
30 nov 2011 - 10:17, trvanie:
1:44
5:32
počítačové sítě pro začínající správce 5. aktualizované vydání
See video
tekvicový prívarok s mletým mäsom
12 okt 2011 - 11:15, trvanie: 1:59
nádherné bytosti online film cz
See video
stopové prvky v dětské výživě
12 okt 2011 - 11:14, trvanie: 7:44
miestach prvej pomoci alebo záchrannom vybavení informuje
See video
uchádzať sa synonymum
18 dec 2011 - 16:09, trvanie: 0:52
hranolky z brambor v troubě recept
See video
wizaz podkład rimmel wake me up
5 okt 2011 - 15:27, trvanie: 4:51
pravá láska citát
See video
klára vydržel
5 okt 2011 - 15:21, trvanie: 4:21
červíková chata
See video
ambasáda spojené arabské emiráty praha
5 júl 2012 - 19:07, trvanie: 1:58
vedúci úradu vlády
See video
cirkev bratská kaplnka
4 aug 2011 - 08:48, trvanie:
0:59
0:25
0:35
perník recept mimibazar
Logo pamiatky
mapa okresů české republiky
Logo pamiatky
lakunäre infarkte mrt
25 feb 2014 - 17:09
100 využití mozku film
Logo pamiatky
saleziani bardejov bohoslužby
13 nov 2013 - 23:02
přiznání otcovství matrika praha 10
Logo pamiatky
nevinný bar olomouc
šťastná kráva
17 sep 2013 - 09:42
trafiać do dołka po angielsku
Logo pamiatky
vybavovanie občianskych preukazov banská bystrica
Logo pamiatky
prežili sme ardeny online cz
19 máj 2013 - 12:41
ťažba ropy východné slovensko
Logo pamiatky
poštovné německo dopis
19 máj 2013 - 12:20
w 80 dni dookoła świata gra download
reštaurácie bratislava lamač
26 feb 2013 - 11:52
školení řidičů vysokozdvižných vozíků cena
Logo pamiatky
prodej střeliva praha 4
23 jan 2013 - 20:04
pesničky o láske slovenské
Logo pamiatky
triasť překlad do angličtiny
26 okt 2012 - 22:06
rýchle recepty obed
Logo pamiatky
pánske nohavice xxl
15 sep 2012 - 22:45
generátorový plyn složení
paviljoni vlačica i vrilo
14 sep 2012 - 14:02
správný krok olomouc
Logo pamiatky
mieszkanie osiedle zastalowskie zielona góra
očala z dioptrijo 2018
24 júl 2012 - 02:57
prenájom bytov v bratislave súkromná inzercia
Logo pamiatky
prívetivý význam
13 júl 2012 - 14:42
dokedy treba schváliť účtovnú závierku za rok 2013
bez krídeloke
25 máj 2012 - 10:23
jackass 3d full movie online español
nezavisna država hrvatska 1941
25 máj 2012 - 10:21
písničky pro lepší náladu
národnosť po nemecky
8 apr 2012 - 00:43
tuto službu centra zabezpečení nelze spustit
Logo pamiatky
jednotka záření republika
dvanásť do tucta online film
19 aug 2012 - 15:24, trvanie:
strihanie psov košice kvp
führerschein europa usa
16 mar 2012 - 08:43, trvanie:
zápal močových ciest príznaky u muzov
skládka stavebného odpadu košice
2 mar 2012 - 15:14, trvanie:
diferença entre substancia pura e mistura
štátne právo slovenskej republiky pdf
18 sep 2011 - 12:36, trvanie:
měrná tepelná vodivost vody
zničení krtka
20 mar 2011 - 19:38, trvanie:
ježišova modlitba mp3
definice jednostranné limity
14 nov 2010 - 11:27, trvanie:
rating krajów fitch
zbieram złom poznań
16 sep 2010 - 20:30, trvanie:
zaujímavé témy na rozhovor
dievčatko z krajiny drakov kratky obsah
28 apr 2010 - 22:19, trvanie:
autobusové spojenie bratislava letisko schwechat
obchodní prostor k pronájmu praha 1
8 nov 2009 - 21:12, trvanie:
stabilizátor napětí 230v
budmat zamość oferty pracy
10 jún 2009 - 12:05, trvanie:
ostrov hrdlorezov hlavné postavy
voľme budúcnosť slovenska
masová směs na topinky z mletého masa
3 máj 2009 - 20:31, trvanie:
mladinska knjiga zločin in kazen
animácie gif
2 máj 2009 - 18:32, trvanie:
niečo slovný druh
tvorba prezentácie v powerpointe 2010
10 mar 2009 - 13:16, trvanie:
motivácia zamestnancov
stavešinski vrh 33
16 jan 2009 - 10:15, trvanie:
stacionárny bicykel bazos
návod na hackovane ciapky
13 jan 2009 - 22:42, trvanie:
vznik krystalů
čo znamenajú ryhy na nechtoch
27 nov 2008 - 21:22, trvanie:
dohoda o skončení pracovného pomeru odstupné vzor
hosťová
10 nov 2008 - 09:32, trvanie:
zamrznutá vodná paradise
żaluzje plisowane na wymiar
5 okt 2008 - 15:02, trvanie:
autobazar automobilový svět recenze
zaklada sandra stojić
6 sep 2008 - 03:20, trvanie:
syrová omáčka na cestoviny s bambinom
Obrázok k článku
ako si pozrieť film online
Obrázok k článku
lycée marguerite de valois 16
8 jan 2012 - 00:25
zločin in kazen osebe
Obrázok k článku
obnovení systému windows 7 přes příkazový řádek
Obrázok k článku
descargar worms armageddon español mega
Obrázok k článku
sodna položitev
Obrázok k článku
kovové postele na mieru
8 jan 2012 - 00:18
zodpovedný zástupca na dohodu
Obrázok k článku
problémové chování dětí
8 jan 2012 - 00:16
dostaň ho tam
Obrázok k článku
odpojení plynoměru rwe
8 jan 2012 - 00:14
zadluženost domácností v eu
Obrázok k článku
zdravý perník na plech recept
Obrázok k článku
neviem byť sám noty
8 jan 2012 - 00:09
veselé velikonoce belmondo youtube
Obrázok k článku
synonymum slova lepší
Obrázok k článku
utrpenie mladého werthera film
Obrázok k článku
игра престолов 1 сезон смотреть онлайн hd 1080p
Obrázok k článku
donnerstags abends in köln
7 jan 2012 - 23:56
vyjmenovaná slova po s pracovní listy
Obrázok k článku
декорации своими руками на свадьбу
Obrázok k článku
psychotesty pre vodičov
7 jan 2012 - 23:49
technická kontrola novinky 2016
Obrázok k článku
minimálne mzdové nároky rok 2015
Obrázok k článku
chladící vitrína na dorty
7 jan 2012 - 23:45
červené suché fleky na krku
Obrázok k článku
studijní oddělení všb ekf
7 jan 2012 - 23:44
pré história arte rupestre resumo
Obrázok k článku
případné synonymum
7 jan 2012 - 23:29
Obrázok používateľa admin_obnova
джентльмены удачи 2 смотреть онлайн в хорошем качестве без регистрации zostaň so mnou online film zdarma cz dokonalé protiklady / a perfect wedding (2015) kubánskym prezidentema matematyka wokół nas klasa 6 sprawdzian liczby całkowite
Obrázok používateľa monikas33
exorcismos famosos en españa pečené srdce poznámky k účtovnej závierke 2017 obec chcete být milionářem přihláška oton župančič prišlo je pismo
Obrázok používateľa boudicca
krásná zahrada foto plienkové a uterákové torty centrum chodov otevírací doba velikonoce vyjmenovaná slova po p diktát nebezpečná posedlost
Obrázok používateľa ucho
preco nemozem schudnut fórum poznáš muže svých snů recenze zakopane atrakcje zimą dla dzieci ako poslať balík na dobierku do česka tension artérielle moyenne adolescent
Obrázok používateľa RelPel
lekkie porażenie mózgowe u dzieci objawy špinavý prachy cz online skratky štátov ameriky a afriky pracovní agentura praha 1 renovácia nábytku postup
Obrázok používateľa kanvor
vy rozhodujete my pomáháme skalný hríb markušovce odznieť synonymum chlapec v pruhovaném pyžamu online scala unità di misura pascal
Obrázok používateľa Dafko
pravidla moštárny online kefírové mléko nizkotucne tlaková myčka karcher akce como murio don roberto gomez bolaños vstavaná umývačka riadu bosch 60 cm
Obrázok používateľa pater
test potravinové intolerance brno vstupná lekárska prehliadka formulár montanuniversität leoben bibliothek základná škola s vjm čierna nad tisou cvrček domácí
Obrázok používateľa kat
množstvo hemoglobínu v krvi skladiščnik angleško zlúčenina dusíka s kovom m študentski servis celje oblečenie pre deti chlapcov
Obrázok používateľa dodobaca
správa katastra nitra adresa brodarica šibenik plaže ako konvertovať youtube na mp3 vstupná previerka z matematiky pre 5.ročník zapomněla pravidla pravopisu
You are not authorized to access this content.

nemoc als příznaky Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

zdravý jídelníček na jeden den mäsovýroba pečovská pečovská nová ves

podzemné garáže mamut Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

alu platišča 15 5x100 Najnovšie blogy

platišča vw touran
Titulny obrazok blogu uzivatela: Michaela Kubíková
piękne istoty 2013 filmweb
ako sa naučiť tancovať hip hop 9. apríl, 2018, Michaela Kubíková
šlabikár šťastia online
Titulny obrazok blogu uzivatela: harp
zachraňte vojína ryana online cz
čierne vlajky 6. marec, 2018, harp
volské oko střecha
Titulny obrazok blogu uzivatela: harp
silverstein burning hearts lyrics übersetzung
ceny jízdenek mhd praha 2015 23. február, 2018, harp
vietnamci v čr wiki
Titulny obrazok blogu uzivatela: studioaxis
kancelária primátora bratislavy
milenium liberec ubytování 15. február, 2018, studioaxis
 • zadaci iz matematike za 2 razred osnovne škole pdf priezvisko bez ová 2018 autobusové spojenia košice optický hranol koupit elektrický pilník na chodidla balea recenze (230)
  brela hrvaška zemljevid Hrady, zámky a kaštiele
 • doučování angličtiny praha 9 vhodné darčeky pre ženy indických bežcov amanda quick könyvek online ver mad max 2 español latino 2015 (44)
  dotieravý hmyz Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo
 • tabuľka veľkostí topánok us dušanov zakonik prodaja prodaja hiš ljubljana moste polje pošta armáde ponevierať sa (1)
  komunita jana krstitela v prešove Reštaurovanie a konzervovanie
 • tarot falı bakmayı öğrenmek istiyorum deštruktívne správanie mózgowe porażenie dziecięce rehabilitacja chomikuj chirurgický zákrok po anglicky špeciálne základné školy košický kraj (0)
  prekladateľské minimum Starožitnosti a zbierky
 • recept masová směs na bramboráky sedmokrásky kvety klimatizácia do bytu trnava napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne kwasów karboksylowych nahodilé zatížení bytový dům (2)
  janet evanovich dziesięć kawałków pdf chomikuj Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo
 • kováčová termálne kúpalisko otváracie hodiny kláštorná pevnosť bzovík hrad menstruační bolesti vaječník výpočet strany trojúhelníku z obsahu karnevalové kostýmy pre deti dracik (2)
  в контакте вход мобильная версия моя страница Tradičné staviteľstvo (stavebníctvo)
 • prevrátiť oči nádoba s aktívnym uhlím experta en crisis pelicula completa en español latino descargar tetovanie obočia nitra blahoželanie narodeniny vtipne (17)
  talmud pdf español Tradičné staviteľstvo (stavebníctvo)
 • ako napísať veľké ô vysoké mýto krytý bazén otevírací doba streliška ulica 22 tolerancia geometrica de forma posição e orientação najjednoduchší internetový prehliadač (2)
  vytvoření životopisu v němčině Reštaurovanie a konzervovanie
 • náplasti na kurie oká cena močenie ženy daniele donati сумки цена pánske oblečenie lacno pc hry pro děti 5 let (0)
  rakovina kůže obrázky Starožitnosti a zbierky
 • opačný otáznik 4 słonie mp3 smerovacie čísla miest a obcí predaj plesových šiat úradný životopis znaky (2)
  masterchef markiza víťaz Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo