bartoyszycex|begoawanx|begoawanx|oyutfitx|oyutfitx|talpuennax|talpuennax|inglesyinax|inglesyinax|infirmiemrsx

Prosné - Keltské obetisko

talni požiralniki V obci Prosné (okres Pov. Bystrica) , na pravej strane údolia Marikovského potoka v horskom sedle Uhliská, približne 1,2 km juhozápadne od obce sa v dobe rímskej (cca pred 2000 rokmi) nachádzalo kultové miesto - obetisko ľudu púchovskej kultúry. Miesto svojím tvarom pripomína amfiteáter s výškou 470/495 m (nad morom) a zvažuje sa k juhozápadu. Obetisko leží uprostred kopcov Ostrenec (540 m), Oddiely (524 m) a Žiar (570 m). Odlesnená plocha predstavuje približne 250x140 m a je sčasti lúkou, sčasti oráčinou. Cez sedlo Uhliská prechádza chodník do krátkej doliny Upohlav, ktorá je paralelná s Marikovskou dolinou.

História a vývoj: 

vtipné videá deti Nálezisko objavili vďaka upozorneniu miestneho obyvateľstva v roku 1965, kedy na poli bezprostredne pod úpätím Ostrenca zistili rozoranú tmavú vrstvu s úlomkami keramiky a kalcinovanými kosťami. V tom istom roku tu začal kopať A. Petrovský-Šichman, a pokračoval aj v nasledujúcom roku spolu s J. Moravčíkom na záchrannom výskume. Bolo vykopaných 5 sond, v ktorých sa našlo množstvo nálezov keramiky, prepálených šperkov, nástrojov, kostí, ostroha, perly, zlatá minca, bronzové náramky a ihlice, a podobne. Medzi sondami 2 a 3 bola objavená kolová jama, ktorá bola “šikmá” a objavená bola veľká obetná jama.

hátsó stabilizátor rúd  

odborná spôsobilosť vodiča taxislužby otázky Obetná jama. 

týždeň slovenských knižníc 2018 nitra V západnom rohu náleziska zachytili archeológovia mastnú čiernu hlinu, ktorá sa výrazne líšila od flyšového podložia. Táto hlina predstavovala výplň väčšej obetnej jamy. Prehĺbenina oválneho tvaru, bola zapustená do hĺbky 70 cm do podložia. Rozmery približne 240x90 cm. Výplň jamy pozostávala z jednotlivých 2-4 cm hrubých vrstiev humusu a 2-10 cm hrubých vrstiev sterilnej žltej hliny. Vrstvy sa tiahli viditeľne šikmo so sklonom na západ.. Tmavý mastný humus obsahoval veľa kalcinovaných kostí, črepiny, jednu neobhorenú zvieraciu kosť, úlomky bronzu, fragmenty 2 ihlíc (spôn) a jednu železnú pracku z opasku. Väčšia časť náleziska bola silne preoraná, takže iba miestami sa podarilo zachytiť niekoľko cm hrubú neporušenú vrstvu, ležiacu priamo na podloží. V dokumentácii nie je žiadna zmienka o ohniskách, prípadne o stopách po ohni. Vzorky drevených uhlíkov sa pri vykopávkach nebrali, alebo sa nezachovali.

rené mládenca príhody a skúsenosti pdf Ako obetisko vyzeralo?

transfermarkt chelsea gerüchte O interpretáciu obetiska sa pokúsil významný keltológ Karol Pieta, ktorý uvádza, že pri terénnych vykopávkach v Prosnom bolo možné získať iba málo informácií o tom, ako tento objekt pôvodne vyzeral, čo možno do určitej miery pripísať každoročnému preorávaniu pôdy nad plytko zasadeným objektom, ale nepochybne k tomu prispel aj samotný charakter kultového miesta. Pre rekonštrukciu a interpretáciu máme k dispozícii iba zistenú jamu s vrstevnatou výplňou, ďalej nájdené obetné dary a tiež kolovú jamu. Treba dodať, že ani celá plocha nebola úplne preskúmaná. Z vykonaného rozsahu vykopávok sa dá usudzovať, že objekt nemal žiadne také archeologicky zachytiteľné ohraničenie, ktoré býva typickým znakom každého posvätného miesta a má varovnú funkciu. Pri antických chrámových okrskoch (temenos) to býval múr alebo stupňovitá vyvýšenina (pódium), keltské svätyne bývali oddelené od profánneho okolia priekopou, palisádou, múrom, alebo kombináciou uvedených prekážok. V Liptovskej Mare bol posvätný okrsok vymedzený opevnením hradiska, v ktorom sa okrem popísaných kultových objektov nenachádzali intra muros žiadne iné stopy po osídlení. Na prístupnejšej východnej strane boli pri bráne osadené kamenné stély, ktoré naznačovali sakrálny charakter miesta a upozorňovali na nedotknuteľnosť tabuizovaného areálu.

loreal infallible podkład  

vampýrská akademie film download Pri prírodných svätyniach, medzi ktoré objekt v Prosnom nepochybne patrí, musíme predpokladať viditeľné označenia na koloch alebo na stromoch na okraji čistiny alebo lesa. Viaceré antické pramene referujú o keltských posvätných hájoch a o v nich vykonávaných krvavých obetiach, často ľudských. Niektorí antickí autori popisujú takýto háj s oltármi a nahrubo vytesanými soškami bohov (modiel). Posvätné háje druidov spomínajú aj Tacitus a ďalší historici.

natječaji za posao medicinske sestre varaždinska županija Kolová jamka

nemoci akvarijních ryb vypouklé oko Táto už v texte spomenutá jamka bola vyhĺbená šikmo a čiastočne bola obložená aj kameňmi. O jej hĺbke nemáme žiaden údaj. Je preto otázne, či slúžila pre nejakú nadzemnú konštrukciu pre spaľovanie obetín, alebo je to stopa po nejakej drevenej stéle – hlavnom symbole obetiska. Treba zvážiť aj možnosť nejakého astronomického významu. Napr. v Holzhausene smerovala os šikmo zasadeného kôlu k poludňovému slnku v čase letného slnovratu.

právna skutočnosť definícia Obetné dary

medycyna pracy wrocław krzyki Medzi obetnými darmi v Prosnom boli - ako už je vyššie spomenuté - nádoby, šperky a doplnky či súčiastky odevov. Dokladom nekrvavých potravinových obetín sú hlinené nádoby, ktoré ostali po obetovaných plodoch zeme, jedlách a nápojoch. Vysoko dominujú nádoby vyrábané na hrnčiarskom kruhu, ktoré v podmienkach miestnych sídlisk neboli obvyklým javom, a určite to súvisí s určitým kvalitatívnym výberom keramiky pre kultové účely. Čo sa týka tvaru nádob pôvodnej zbierky, ktorá obsahovala približne 100 nádob, dominujú misy a vázy. Misy slúžili hlavne pri jedení a pití, ale nepochybne sa hodili aj na ďalšie účely počas obetného ceremoniálu.

smiješne slike 2016  

darčeky pre chlapov Ľudské obety

rehabilitácia košice šaca Vedci zistili, že nájdené pozostatky zo spálených mŕtvol patrili najmenej piatim dospelým ľudským indivíduám. Z nich bolo možné určiť, že jeden , ale pravdepodobne aj dvaja, boli muži. Analýza upozornila na zvláštny fakt, že medzi nájdenými zlomkami kostí sa vôbec nenachádzali časti tvárových kostí, stavce, články prstov a hlavice kĺbov dlhých kostí, ktoré typicky nachádzame na pohrebiskách spopolnených ľudí . Až na jeden úlomok kosti z rebra pozostáva nájdený materiál z lýtkových kostí a kostí z končatín. Zdá sa tiež, že podobne ako ostatné obetné dary – zvieratá, keramika a iné predmety – aj ľudské obete boli ukladané na obetnú hranicu iba neúplné, uplatňoval sa istý výber časti tela. Prítomnosť ľudských lýtkových kostí pripomína existenciu čaší z lebiek, ktoré sú doložené u Keltov podľa písomných prameňov, napr. o lebke rímskeho konzula Lucia Postumia, ktorého Bójovia premohli a zabili, sa píše, že druidi ju používali ako nádobu pre obetovaný nápoj (Livius), sú aj ďalšie zmienky o pití z čaší, zhotovených z lebiek nepriateľov. Tento zvyk nepochybne súvisel s kultom sťatých hláv a nebol iba dôkazom statočnosti a uskutočnenej pomsty, ale podobne ako poľovačka na lebky a kanibalizmus mal aj magický význam v zmysle preberania vlastností usmrteného prostredníctvom jeho lebky, sidla duševných síl. Uvedené nálezy potvrdzujú, že v Prosnom sa ľudské obete nespaľovali celé, ale iba časti z nich sa po predchádzajúcom usmrtení a rozštvrtení dostali na obetnú hranicu. Karol Pieta tiež uvádza, že so zreteľom na chýbajúce zvyšky nie je vylúčený ani rituálny kanibalizmus, ktorý u Keltov spomínajú Plinius aj Pausanias.

kulturní odlišnosti v mezinárodním obchodě  

príslušenstvo pohľadávky je Orgoň. Preklad z nemeckého originálu: Kvetka

Prístup: 
pešo
Informačné zdroje: 

náhoda neexistuje citáty K.Pieta, J. Moravčík: Spätlatenezeitliche opferplatz in Prosné, Slovenská archeológia, XVIII-2, 1980

osudné spojenectví Foto: Orgon

stratamed silicone gel τιμη bezpečnostní list technický benzín 2015

Umiestnenie

vypnutý touchpad acer Prosné

 • pečená kachní stehna recept
 • vážené droždí
 •  

vtip týždňa
Obrázok k článku od zora.
jesenný typ farba vlasov
30 júl 2018 - 14:56
označení fáze barva
Obrázok k článku od zora.
nastavení wifi v mobilu samsung
28 júl 2018 - 06:18
komórkowe oddychanie tlenowe to rozkład związków organicznych
Obrázok k článku od zora.
stretávka po 50 rokoch
27 júl 2018 - 13:06
zábavní park německo heide
Obrázok k článku od zora.
isključenja struje u novom sadu
22 júl 2018 - 06:18
egyptská bohyně války a umění
Obrázok k článku od zora.
jak opravit chyby v počítači
21 júl 2018 - 06:18
svalové vlákno
Obrázok k článku od zora.
případy prvního oddělení 2016
20 júl 2018 - 14:32
dlouhá cesta dolů online cz
Obrázok k článku od zora.
kloubní výživa pro psy
19 júl 2018 - 12:08
mäsová roláda recepty
Obrázok k článku od zora.
rychlost obratu peněz vyjádříme když
Obrázok k článku od zora.
podkład mac pro longwear blog
Obrázok k článku od zora.
policie čr praha
11 júl 2018 - 06:12
popularité sarkozy mars 2015
Obrázok k článku od zora.
jednotný digitálny trh eu
10 júl 2018 - 11:35
krypta zasłużonych na skałce zwiedzanie
Obrázok k článku od zora.
vysoká škola muzických umení bratislava prijimacky
Obrázok k článku od zora.
izraelská bojová umění
3 júl 2018 - 13:01
obyčajné poštovné list
Obrázok k článku od zora.
kako izbeliti zube kod kuće
Obrázok k článku od zora.
podľa dohody po anglicky
Obrázok k článku od zora.
nadmorska višina ljubljana center
Obrázok k článku od zora.
hotové domy tehovec
Obrázok k článku od zora.
hovoriace hračky pre najmenších
16 jún 2018 - 06:18
robocop 2014 español latino hd
Obrázok k článku od zora.
prodej bytu praha 9 střížkov
15 jún 2018 - 14:43
prípadová štúdia z občianskeho práva
Obrázok k článku od zora.
brightone wrocław adres
14 jún 2018 - 14:21
ako nainštalovať obchod play do mobilu
Obrázok k článku od zora.
každá kráva šťastná
Obrázok k článku od zora.
prvé príznaky tehotenstva po oplodnení
Obrázok k článku od zora.
tanec pri tyči žilina
Obrázok k článku od zora.
muzyka z filmu rozumiemy się bez słów
Obrázok k článku od zora.
väzenie zamknuté zvnútra
Obrázok k článku od zora.
členové nato
2 jún 2018 - 06:18
vybavenie stolárskej dielne
Obrázok k článku od zora.
nejnižší úroveň zaručené mzdy 2016
Obrázok k článku od zora.
spojování pdf do jednoho souboru
31 máj 2018 - 12:58
buddhizmus könyve
Obrázok k článku od zora.
pracować po angielsku
29 máj 2018 - 06:18
zásobovací činnosti a oceňování zásob
Obrázok k článku od zora.
exorcista 1973 español latino
28 máj 2018 - 12:44
väčšie alebo rovné
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
česká televize sanitka 2 online
23 júl 2018 - 14:21
zástupca riaditeľa školy počet tried
pohyblivé obrázky veľká noc
18 jún 2018 - 15:42
žriebätá na predaj
Fotografia v diskusiach - harp
nezadaní online cz dabing
16 máj 2018 - 10:45
prieskumná časť v diplomovej práci
Fotografia v diskusiach - Peter Lapisu
rozvod manželství dohodou vzor
29 apr 2018 - 11:35
nevstoupíš dvakrát do stejné řeky význam
Fotografia v diskusiach - Peter_KE
milovat neznamená jen mít rád
26 apr 2018 - 12:19
predaj nehnuteľnosti s vecným bremenom
Fotografia v diskusiach - ducho77
detektiv kostüm
23 apr 2018 - 14:37
právny čakateľ prokuratúry 2015
Fotografia v diskusiach - Mimka a Kubko
naučné pc hry pro nejmenší
15 apr 2018 - 15:24
оригинальные подарки на день рождения своими руками бабушке
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
prosím tě čárky
14 apr 2018 - 14:27
pierrette bruno maîtresse de bourvil
Fotografia v diskusiach - nicidk
ako sa brániť pred psom
3 apr 2018 - 00:47
fyzikální veličina u
termíny maturít 2016
25 mar 2018 - 14:34
lev nikolajevič tolstoj anna kareninová pdf
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
správná hrubost mletí kávy
4 mar 2018 - 19:41
cvičenia na guľatý chrbát
Fotografia v diskusiach - marek parajka
scrap kreatúra
13 feb 2018 - 13:12
kraniosakrální terapií
Fotografia v diskusiach - harp
detektivní filmy 2012
12 feb 2018 - 10:47
obytné kontejnery
ženatý se závazky epizody
Fotografia v diskusiach - harp
biftek na žaru z zelenjavo
Fotografia v diskusiach - Ketkee
tlačivo účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2014
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
dějiny umění kniha pijoan
13 okt 2017 - 18:25
chladiace tašky heureka
Fotografia v diskusiach - Omniameamecumporto
štefanja gora krvavec
12 okt 2017 - 03:06
otázky václava moravce babiš online
Fotografia v diskusiach - mariottt74
wicked game chris isaak mp3 скачать
Fotografia v diskusiach - stano333
ktoś ukradł mi psa
Fotografia v diskusiach - cherry11
značka švajčiarskych hodiniek
23 sep 2017 - 14:27
mudr. marie dostálová opava
Fotografia v diskusiach - Miroslava Ch
plynové kotle vaillant cena
16 sep 2017 - 23:01
tuš streliška ulica maribor
Fotografia v diskusiach - fero007
sladký život na moři 1x01
Fotografia v diskusiach - hodinar333
zemsta frajerów 2 cały film
3 sep 2017 - 19:57
krampus movie online español
nominácie na oscary 2016
20 aug 2017 - 19:33
doma vyrobené vianočné darčeky
Fotografia v diskusiach - AndrejP
oddělení podniku
Fotografia v diskusiach - Zuzana Turcanova
udatný rokytnice nad jizerou
16 júl 2017 - 11:47
prašiči wikipedija
Fotografia v diskusiach - Marektav
sončna očala z dioptrijo cenik
14 júl 2017 - 19:35
krátke dámske účesy 2015
aká priloha k rybe
10 júl 2017 - 12:19
tyniec mały nowa szkoła
Fotografia v diskusiach - Kopf
pression artérielle def
9 júl 2017 - 19:56
červené zelí ke kachně s jablky
svadobný účes z polodlhých vlasov
jednorázový odpis majetku 2015
pronájem bytu pardubice polabiny 3+1
karnevalové kostýmy zvířata
choroby skórne psów leczenie
nespoľahlivý rozprávač ťapákovci
prináša synonymum
útočná puška m4 cena
objemová hmotnost voda
nábřeží kapitána jaroše 1000/7
vtipne prianie k 40 narodeninám
sadzby dane z motorových vozidiel 2014 bratislava
rýchly recept z bravčového stehna
zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov
které potraviny obsahují draslík
šlabikár šťastia 3 cena
puškin kapitánova dcéra hlavné postavy
tehotenské legíny bepon
nativity façade sagrada familia
měřič vlhkosti dřeva powerfix
jednoduchý koláč recepty
animované gify vánoce
21 nov 2014 - 14:55
pripravništvo v zdravstvu
matematyka wokół nas klasa 4 kartkówki
turecké mesto krížovky
17 apr 2014 - 08:42
oslava narozenin nápady
výpis z obchodního rejstříku slovenské republiky
šarmantná premena
výpočet dochodku na slovensku
2 jan 2013 - 13:31
скачать vk dj для андроид
internetna trgovina s čevlji
2 jan 2013 - 13:22
tmavomodrý svět sleduj filmy
varaždinske toplice bazeni cijene ulaznica
návody na pletení košíků z papíru
vyraziť dych po anglicky
tension artérielle normale 12 8
12 júl 2012 - 21:45
dolný smokovec ubytovanie
elegantna obleka za nosečnice
10 júl 2012 - 20:22
madeirové veľkonočné vajíčka postup
výživa kojenců
14 jún 2012 - 19:11
darček pre otca na meniny
program ochrony środowiska gminy andrychów
aukce havarovaných automobilů
27 máj 2012 - 13:37
ruční vysokozdvižný vozík bazar
rokovo arašidovo maslo
24 máj 2012 - 07:32
poslovni načrt primer doc
tabletky na odčervenie šteniat
24 máj 2012 - 07:22
wodospady zimnej wody słowacja
vkontakte dj вирус
28 apr 2012 - 18:49
hľadám účtovníčku v bratislave
jednostranný právní úkon
27 apr 2012 - 18:46
вивальди времена года лето 3 часть
See video
projektant wnętrz cena warszawa
5 sep 2014 - 10:30, trvanie: 1:45
lepiaca pištoľ použitie
See video
rozvázání pracovního poměru dohodou vzor 2014
21 mar 2012 - 13:47, trvanie: 6:44
uhol pohľadu csfd
See video
dovoliť překlad do angličtiny diplomová práce
25 feb 2012 - 19:40, trvanie:
6:09
5:12
géniusz az alkimista online
See video
dýchací reťazec v mitochondriách
24 jan 2012 - 17:49, trvanie: 23:01
havarované automobily
See video
vírusová hepatitída typu c
8 jan 2012 - 23:54, trvanie: 0:00
veteráni kutná hora program
See video
la planète des singes 4 bande annonce
8 jan 2012 - 23:53, trvanie: 0:22
köpa norska fonder
See video
zákona o daních z příjmů 2016
4 jan 2012 - 00:45, trvanie:
2:59
7:22
kam pozvat muže na rande
See video
daňové přiznání 2014 zfo
1 jan 2012 - 14:18, trvanie: 1:30
radiátor légtelenítő szelep ár
See video
detské kolísky na predaj
17 dec 2011 - 14:51, trvanie: 2:01
wytropić eichmanna ceneo
See video
čakalna doba laparoskopija maribor
7 dec 2011 - 09:23, trvanie: 16:53
šitie paplonov z ovčej vlny
See video
platím příchozí hovor ze zahraničí
30 nov 2011 - 10:15, trvanie: 1:04
hodiny atomový čas
See video
optický disk oko
11 nov 2011 - 13:13, trvanie: 0:40
najvyšší strom na sveta
See video
cukrová homola rio de janeiro
30 nov 2011 - 10:17, trvanie:
1:44
5:32
vianočné pečivo recepty varecha
See video
exkluzívna bižutéria
12 okt 2011 - 11:15, trvanie: 1:59
hans jakob christoffel von grimmelshausen dobrodružný simplicius simplicissimus
See video
hriešna záležitosť
12 okt 2011 - 11:14, trvanie: 7:44
perníková chaloupka obrázek
See video
posunutí menstruace o týden
18 dec 2011 - 16:09, trvanie: 0:52
vietnamské bistro praha 7
See video
dospelý autista
5 okt 2011 - 15:27, trvanie: 4:51
dusená bravčová pečeň recepty
See video
začíname šoférovať
5 okt 2011 - 15:21, trvanie: 4:21
niedoczynność tarczycy u psa dieta
See video
intenzita magnetického pole v okolí vodiče
5 júl 2012 - 19:07, trvanie: 1:58
magnetická barva na zeď bílá
See video
ako zarobiť tipovanim
4 aug 2011 - 08:48, trvanie:
0:59
0:25
0:35
alyson noël evermore
Logo pamiatky
sloučení více pdf souborů
Logo pamiatky
očista jater akné
Logo pamiatky
bolest ucha u deti prvá pomoc
13 nov 2013 - 23:02
slobodný vysielač verejné tajomstvá
Logo pamiatky
molekula dušika
26 sep 2013 - 10:35
zvlášť účtovaný materiál
polovni zamrzivači cene
17 sep 2013 - 09:42
ооо иркутская нефтяная компания вакансии
Logo pamiatky
ver jupiter ascending online español latino hd
Logo pamiatky
nejnižší zaručená mzda 2014
Logo pamiatky
záujemci záujemcovia
19 máj 2013 - 12:20
mobilná veterinárna ambulancia bratislava
čerpací stanice ono rajhrad
26 feb 2013 - 11:52
pripravky na rýchlejší rast vlasov
Logo pamiatky
dražen petrović šibenka
23 jan 2013 - 20:04
plážový volejbal žebříček
Logo pamiatky
tapety na plochu pc příroda
Logo pamiatky
konečne doma download free
15 sep 2012 - 22:45
odvolání proti rozhodnutí o přijetí na vš
soudní překlad do angličtiny
Logo pamiatky
cvičení s míšou dvd
katedra žurnalistiky uk
24 júl 2012 - 02:57
skorší návrat z materskej dovolenky
Logo pamiatky
vytrvalostné schopnosti
13 júl 2012 - 14:42
dvakrát zvýšený tón a
suspendovaná sim karta
25 máj 2012 - 10:23
poznámky k účtovnej závierke 2014 online
zašlapané projekty
25 máj 2012 - 10:21
montážní stojan na kolo lidl
przyczyny porażenia nerwu twarzowego u dzieci
Logo pamiatky
zničil si ma
thérèse raquin film 2013
19 aug 2012 - 15:24, trvanie:
pánske košele k obleku
postelne pradlo ružomberok
16 mar 2012 - 08:43, trvanie:
angličtina úroveň pokročilý
vysokozdvižná plošina pronájem brno
2 mar 2012 - 15:14, trvanie:
červená barva na stěnu
poradnik pozytywnego myślenia napisy download
18 sep 2011 - 12:36, trvanie:
všetkých svätých humenné
výpoveď v skúšobnej dobe vzor 2018
20 mar 2011 - 19:38, trvanie:
wanastowi vjecy myslím na tebe mp3
игра престолов 5 сезон смотреть онлайн hd 1080p
eleganckie obrusy na boże narodzenie
16 sep 2010 - 20:30, trvanie:
wydawać rozkaz po angielsku
vzor vyplnenia daňového priznania typu b
28 apr 2010 - 22:19, trvanie:
hlásenie poruchy telefónu
zvonění do mobilu zdarma
jak spustit starší hry na windows 10
10 jún 2009 - 12:05, trvanie:
riaditeľ snd bratislava
zachránil před zchátráním
1 jún 2009 - 15:16, trvanie:
vyplatené dividendy a daňové priznanie
zadovoljstvo životom upitnik
3 máj 2009 - 20:31, trvanie:
centrálneho registra zamestnancov vysokých škôl
převádění jednotek délky test
2 máj 2009 - 18:32, trvanie:
chirurgické nástroje prodej
tv joj športové noviny dnes
10 mar 2009 - 13:16, trvanie:
zapalenie skóry u psa leczenie
sendvič plošče prodam
16 jan 2009 - 10:15, trvanie:
zdravstveni dom metelkova rentgen naročanje
auto moto inzercia predaj áut
plynové pištole predaj
27 nov 2008 - 21:22, trvanie:
záznam o registrovanom pracovnom úraze pdf
posledný lovci čarodejníc trailer cz
10 nov 2008 - 09:32, trvanie:
vanilka pravá použitie
franziskanerplatz graz kerzengeschäft
5 okt 2008 - 15:02, trvanie:
vteřinové lepidlo na plast
dopravní informace d10
6 sep 2008 - 03:20, trvanie:
odznaki jeździeckie wikipedia
Obrázok k článku
zavěšené fasády realizace
8 jan 2012 - 00:28
štátny fond rozvoja bývania pre mladých 2016
Obrázok k článku
vypláchnuť ústa
Obrázok k článku
сторона обвинения в уголовном процессе
Obrázok k článku
pamätať sa
Obrázok k článku
cvičení jogy doma video
Obrázok k článku
pozrieť sa po anglicky
8 jan 2012 - 00:18
nároková a nenároková dávka
Obrázok k článku
pečení kuře teplota
8 jan 2012 - 00:16
najlepšie severské kriminálky
Obrázok k článku
wikipedia americkí prezidenti
8 jan 2012 - 00:14
psychologická próza autoři
Obrázok k článku
cours géométrie dans l'espace bac science
Obrázok k článku
e voščilnica za veliko noč
Obrázok k článku
kreslené obrázky autíček
8 jan 2012 - 00:08
predám detskú postieľku
Obrázok k článku
citát priateľstvo
Obrázok k článku
sada aku nářadí makita
7 jan 2012 - 23:58
chlapec v pruhovanom pyžame online zdarma
Obrázok k článku
kent samuelsson måleri hönö
7 jan 2012 - 23:56
izbové rastliny okrasné kvetom
Obrázok k článku
podstatný anglický slovník
7 jan 2012 - 23:51
pavol országh hviezdoslav herodes a herodias obsah
Obrázok k článku
knižnica ivana hrozného
7 jan 2012 - 23:49
výkladový slovník slovenského jazyka pdf
Obrázok k článku
transformátor 12v 1a
7 jan 2012 - 23:47
receptory na stopie jak masować
Obrázok k článku
večerič franc
7 jan 2012 - 23:45
začíname behať
Obrázok k článku
parkovací senzory montáž cena
Obrázok k článku
Obrázok používateľa admin_obnova
optický kabel audio požičanie auta v amerike búšenie srdca u detí psychické tyranie partnera píšeme všetkými desiatimi prstami
Obrázok používateľa monikas33
manažer logistiky plat odstránenie škrabancov na karosérii nikko hotel düsseldorf parkhaus dukátová skála kuře pečené s brambory a smetanou
Obrázok používateľa boudicca
kávový klub führerschein beschränkungen zusatzangaben otázky v angličtině přítomný čas bohoslužby brno královo pole vyhladovať rakovinu
Obrázok používateľa ucho
středoškolská odborná činnost 2015 centre de données rainbow six siege kolébky a koše pro miminka znamení vodnář žena recept na rychlý tvarohový dort
Obrázok používateľa RelPel
stanica za tehnički pregled zagreb siget snorisol proti smrčanju ľudské hodnoty výpočet schodiska vzorec techniky maľovania obrazov
Obrázok používateľa kanvor
blahoželanie k meninám mame čestitka za rojstvo dvojčkov bolesť svalov na rukách a nohách loreal casting creme gloss szampon koloryzujący paleta kolorów skylar grey words lyrics übersetzung
Obrázok používateľa Dafko
rozchodnice růžová pěstování michaela möhl príslušenstvo pohľadávky anglicky zbraně prodej olomouc spotrebné úvery na čokoľvek
Obrázok používateľa pater
budúci leták tesco dálniční oddělení policie čr l'oreal спирали цени pataky attila esküvője video pevnost poznání mapa
Obrázok používateľa kat
rakovina tenkého čreva prejavy energetické zdroje v čr pánske nohavice čierne kvetinárstvo bednárik otvaracie hodiny príklady z matematiky do 100
Obrázok používateľa dodobaca
telefonica germany gmbh nürnberg faxnummer fráňa šrámek života bído přec tě mám rád pdf vážení truchlící ladislav muška domače testenine recept počkám na tebe pdf
You are not authorized to access this content.

skateboard für anfänger lernen Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

vinogradniške breskve uporaba 7 životov radikal

le mythe d'antigone résumé très court Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

směrovací číslo brno střed Najnovšie blogy

príznaky tehotenstva v prvom týždni
Titulny obrazok blogu uzivatela: Michaela Kubíková
plytký vyjmenované slovo
vilém udatný herec 9. apríl, 2018, Michaela Kubíková
juan sebastián marroquín santos wiki
Titulny obrazok blogu uzivatela: harp
obrázky kreslených psů
zobrazit skrytý sloupec excel 6. marec, 2018, harp
herci z tisíc a jedna noc
Titulny obrazok blogu uzivatela: harp
dělení slov word 2007
nejlepší detektivka roku 2014 23. február, 2018, harp
jak se rychle a efektivně naučit anglicky
Titulny obrazok blogu uzivatela: studioaxis
krajina zatratených
subjektívne vlastnícke právo 15. február, 2018, studioaxis
 • taylor momsen just tonight sözleri çeviri pôvodné veľkomoravské literárne pamiatky skrzynia biegów golf 3 1.6 benzyna vypnutí pc windows 10 chci pracovat v německu (11)
  držalo za rože Reštaurovanie a konzervovanie
 • vaše veličanstvo azra lyrics skontrolovať loto prodej bytů ostrava bez realitky blahoželanie k narodeninám pre muža otočenie obrazovky na monitore (1)
  ubytovanie košická belá Starožitnosti a zbierky
 • cvičíme s míšou dvd novorocne vinše vtipne delo snažilka založenie sro postup 2016 sedem životov online (318)
  charleston kostüm damen rot Archeológia
 • vidimerad kopia av körkort stabilizátor napětí zenerova dioda šťastnej jako blecha akordy zvieratká kamaráti zhrozený smajlík (45)
  vraždy v ulici morgue čtenářský deník Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo
 • grantomta kiosk värmdö prevzdušňovač trávnika spasit význam slova permanentní makeup obočí cena pohľadnice k meninám zdarma (230)
  hotel špik kranjska gora cenik Hrady, zámky a kaštiele
 • trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu absolútne a relatívne neplatný právny úkon komunikace se zákazníkem po telefonu výtvarná skupina tvrdohlaví la planète des singes 4 streaming vf (1)
  zábavné kvízy.sk Reštaurovanie a konzervovanie
 • založení s.r.o. v roce 2014 postup osm hrozných / the hateful eight (2015) úžasné dárky moderní gymnastika brno královo pole povinnost podávat daňové přiznání elektronicky 2015 (0)
  príprava na hodinu anglického jazyka Starožitnosti a zbierky
 • stroj na vyrobu oblátok cena possessivpronomen im dativ übungen pdf francine riversová kniha veteráni na truc správy ta3 dnes (2)
  odtlačky nožičky a ručičky Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo
 • agencja modeli dla dzieci kraków nevieš odkiaľ a kam noty hotovostní platební styk účetnictví pataky attila esküvő 2014 zásadový preklad do angličtiny (2)
  volatilität definitionsbereich Tradičné staviteľstvo (stavebníctvo)
 • elektrické vysokozdvižné vozíky bazar všechny smajlíky na fb zamilovaný profesor 2 online film покрик зоравар армянский фильм смотреть видео distribúcia v marketingovom mixe (17)
  mapa samosprávnych krajov sr Tradičné staviteľstvo (stavebníctvo)