provaactivi|sinpefni|sinpefni|aqdvanii|aqdvanii|semsspasi|semsspasi|hfamtramcki|hfamtramcki|uomienii

Hronský Beňadik, kláštorný komplex

guľatý stôl Kláštor tvorí  uzavretý štvorkrídlový areál s centrálnym nádvorím, avšak jeho súčasná podoba i pôdorys je výsledkom predovšetkým „pobenediktínskeho“ obdobia, kedy sa sakrálny areál zmenil na profánny.

propriété privée de la commune V súčasnosti tu pôsobí rehoľa pallotínov. V obci sa nachádza aj Kostol sv. Egídia (stredoveká veža, baroková loď s presbytériom a unikátnym krovom).

História a vývoj: 

paralelné svety trailer Miesto na ktorom dnes stojí kláštor bolo obývané už v dobách veľkomoravských. Existovala tu dôležitá obchodná cesta vedúca údolím Hrona z Nitrianska k banským mestám. Benediktínsky kláštor vznikol v niekedy po polovici 11. storočia. Z pôvodného kláštora, založeného Gejzom I. v roku 1075, druhého najstaršieho na Slovensku, sa nepodarilo doteraz identifikovať žiadnu dodnes stojacu stavbu, no na základe uvedeného archeologického výskumu vieme, že kláštor vyrástol na oveľa menšej ploche ako je jeho dnešná rozloha.

postup konštrukcie trojuholníka usu Ďalší stavebný vývoj kláštora bol mimoriadne komplikovaný a zaujímavý.

das fräulein von scuderi romantik merkmale V 14. storočí sa začal stavať nový kláštor s dnešným vrcholne gotickým halovým kostolom sv. Benedikta, na ktorý sa v krátkom časovom odstupe na konci 14. resp. na začiatku 15. storočia napojilo severné – tzv. opátske krídlo, ktoré je vstupným krídlom do kláštora. Východné krídlo zatiaľ neprešlo žiadnym výskumom, ale predpokladá sa, že pochádza z rovnakéeho obdobia. Zo západného krídla ostal len jeden – stredný pozdĺžny múr na prízemí objektu.

vysoká škola obchodní diskuze Po vpáde husitov v roku 1433 kláštor vyhorel, čo sa odrazilo na prvej prestavbe kláštora, ktorý získal prvé fortifikačné prvky - kľúčové strieľne. 

minimalna plača v sloveniji 2015 neto Najvýraznejšie prestavby sa ale udiali počas 16. storočia.Kláštor bol čoraz viac ohrozovaný rôznymi atakmi; v roku 1528 to boli ozbrojenci Banskej Štiavnice, v roku 1530 Mikuláš von Thurn a blížilo sa aj priame ohrozenie osmanským vojskom. Preto vyvstala potreba zvýšiť obranyschopnosť objektu, pričom zároveň, v 30. rokoch 16. storočia kláštor postupne opúšťali aj poslední benediktíni a kláštor prevzal v roku 1537 ostrihomský arcibiskup a neskôr ostrihomská kapitula. No pravdepodobne ešte predtým, už v roku 1530, vznikla v závere opátskeho krídla (na SZ nároží) hranolová dvojpodlažná bašta s bránou na prízemí a rôznymi druhmi strieľní na hornom podlaží. Brána viedla do ohradeného priestoru po obvode areálu.

ako vylepšiť pc vyhľadať hrobové miesto  Celé 16. storočie bolo v už  bývalom kláštore venované neustálej stavebnej činnosti. Vpíšťalka rozhodcovská  polohe dnešnej sýpky (západné krídlo) postupne vznikol monumentálny opevnený objekt s množstvom strieľní rôznych typov, odkrytých architektonicko-historickým výskumom aj v autentických podobách. grilovaný hermelín v troubě Severné krídlo objektu si v pôvodnom, gotickom rozsahu zachovalo i po prestavbách obytnú funkciu.

význam přísloví dvakrát měř jednou řež češnjev zavitek recept V roku 1611 prefekt Pál Olasz vytvoril z krížovej chodby kaplnky, s čím podľa všetkého súviselo aj vytvorenie arkády po obvode západného krídla. zločin v polné film V 3. štvrtine 18. storočia (dendrochronologický výskum) sa západné krídlo prestavalo na dnešnú sýpku, následne sa postavilo aj nové - dnešné južné krídlo. V pôvodnej podobe ostalo len prízemie krídla, zachoval sa ale aj západný exteriérový múr, strieľne sa zamurovali. odstránenie vrások laserom Obrovský interiér novovybudovanej sýpky (jedno podlažie 800 m2) bol rozčlenený na štyri podlažia drevenou konštrukciou pozostávajúcou z tesársky zdobených pilierov, trámových prievlakov a fošnových podláh.

я стану облаком otázka v angličtině minulý čas 21. júna 1881, počas rekonštrukčných prác pod vedením Franza Storna a jeho syna Kolomana časť bývalého kláštora údajne vyhorela, spolu so strechou sýpky. Požiar vypukol na lešení pri kostole, ktorý sa tiež obnovoval a zhoreli aj strechy oboch veží. V sýpke však žiadna požiarová vrstva pri výskume nebola zachytená a to ani na drevených konštrukciách najvyššieho podlažia (z konca 19. storočia sú krovy), čo vyvoláva podozrenie, že odstránenie krovu nespôsobil požiar, ale snaha už vtedy čo najjednoduchším spôsobom obísť byrokratické vstupy pamiatkarskej administratívy...

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

kommunista diktatúra magyarországon a második világháború után V prvej etape puristickej obnovy F. Storna a K. Storna (po 1881) areálu zbúrali krídlo predstavané naprieč pred opátskym krídlom a západnou fasádou kostola a následne sa začalo s obnovou kostola a ďalších krídiel areálu. Presný rozsah prác tejto obnovy bez komplexného architektonicko-historického výskumu celého areálu nepoznáme, je však rozsiahly a v mnohých prípadoch zničil dôležité situácie, vďaka ktorým by bolo možné detailnejšie určiť stavebný vývoj objektov. Obnova upravila aj celú hlavnú fasádu severného opátskeho krídla. Nové, dnes už výrazne porušené, omietky boli nahodené i na všetkých fasádach.

správny poplatok Odvtedy prebehli len čiastkové reštaurovania (hlavnej fasády, krížovej chodby a vitráží okien kostola).

Číslo UZPF: 
1229
Index PÚSR: 
1 - 19
Číslo - orientačné: 
126
Poloha: 
Kláštor sa nachádza na návrší v Hronskom Beňadiku.
Prístup: 
Peši niekoľko minút.
Vlastník: 
Informačné zdroje: 

falošný poliši online GOJDIČ, I. - HAVIAROVÁ, M. - HAVIAR, T. Architektonicko-historický výskum sýpky a tzv. opátskeho krídla s baštami bývalého benediktínskeho kláštora v Hr. Beňadiku. 2012.

životinjsko carstvo junior kraš BURAN, D. (ed.) Reštaurátor Franz Storno starší (1821 – 1907). Bratislava : SNG, 2008.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š. Archeologický výskum v Hronskom Beňadiku In Vlastivedný časopis 1973. roč. 22, č. 1, s. 27-29.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š. Ďalšie dva roky archeologického výskumu v areáli NKP Hronský Beňadik. In Pamiatky a príroda. 1975, č. 3, s. 14 – 17.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š. Archeologický výskum v Hronskom Beňadiku. In Vlastivedný časopis. 1973, č. 3, s. 27 – 29.
HABOVŠTIAK, A. – HOLČÍK, Š. Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku. In Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava : Trnavská univerzita, 1994. s. 137 – 149.
HAICZL, K. A garamszentbenedeki apátság története. Budapest, 1913. (V slovenskom preklade: Dejiny opátstva v Hronskom Beňadiku, preklad Š. Berek a J. Berek, 1934)
JUCK, Ľ. Z dejín Hronského Beňadika za feudalizmu. In Vlastivedný časopis. 1975, č. 2, s. 66 – 77.
KNAUZ, N. A garam-melletti Szent-Benedeki apátság. Budapest, 1890.
MENCL. V. Kláštor sv. Beňadika nad Hronom. In: Vlastivedný časopis. 1966. Roč. 15, č. 4, s. 147-160.
PUŠKÁROVÁ, B. Pamiatkový výskum v Hronskom Beňadiku. In Pamiatky a príroda.1975, č. 3, s. 9 – 13.
REŠKO, A. – SZÉNÁSSY, Á. Hronský Beňadik. Komárno : Vydavateľstvo KT, 2005.
Vasárnapi ujság.7. augusta 1881, roč. 28, č. 32, s. 507.

Umiestnenie


 • harmonikus oszcillátor feladatok
 • zatvorené školy v bratislave
 •  

elektronické přání pro děti
Obrázok k článku od zora.
ako ukončiť zmluvu s telekomom
30 júl 2018 - 14:56
подарила сердце на долгую память скачать зайцев нет
Obrázok k článku od zora.
kontaktelektrizität
28 júl 2018 - 06:18
zoznam realitných kancelárií bratislava
Obrázok k článku od zora.
preklad viet zo slovenčiny do nemčiny
Obrázok k článku od zora.
kurz excel žilina
Obrázok k článku od zora.
prišla bo prišla
21 júl 2018 - 06:18
studijní oddělení uhk
Obrázok k článku od zora.
rýchla pôžička sms
Obrázok k článku od zora.
chrysler 300m 2.7 rozrząd
19 júl 2018 - 12:08
divadelný festival v martine
Obrázok k článku od zora.
operácie očí nitra
18 júl 2018 - 16:04
drátěný koš do koupelny
Obrázok k článku od zora.
poliklinika parník praha černý most
Obrázok k článku od zora.
dostaň ho tam download
11 júl 2018 - 06:12
leonardo dicaprio günlük filmini izle
Obrázok k článku od zora.
kako povedati fantu za nosečnost
Obrázok k článku od zora.
prodej střeliva ostrava
Obrázok k článku od zora.
mladší partner o 3 roky
3 júl 2018 - 13:01
metallica whiskey in the jar übersetzung deutsch
Obrázok k článku od zora.
fermeture prématurée canal artériel
Obrázok k článku od zora.
nepremožiteľný online film
23 jún 2018 - 06:18
kŕmiť synonymum
Obrázok k článku od zora.
centrá pre biologickú liečbu
Obrázok k článku od zora.
bolesť hrdla
22 jún 2018 - 12:41
otroška postelja momax
Obrázok k článku od zora.
obvodový úhel příklady
16 jún 2018 - 06:18
tolerancia cero contra la mutilación genital femenina
Obrázok k článku od zora.
korytnačí ostrov
15 jún 2018 - 14:43
krádež identity může postihnout
Obrázok k článku od zora.
zdravý životný štýl
14 jún 2018 - 14:21
koše do koupelny
Obrázok k článku od zora.
dalekometna puška „crna strela
13 jún 2018 - 06:18
šetrenie pitnej vody
Obrázok k článku od zora.
ozdoby do vlasů na ples praha
12 jún 2018 - 15:41
seknutím oddelí
Obrázok k článku od zora.
šarmantná žena časopis
9 jún 2018 - 06:18
rýchly ovocný koláč s pudingom
Obrázok k článku od zora.
pokládaná vlna video
8 jún 2018 - 09:19
smešni verzi za 60 rojstni dan
Obrázok k článku od zora.
záchvaty kašle
5 jún 2018 - 13:02
přehrávání filmů online zdarma
Obrázok k článku od zora.
choroby skóry psa
Obrázok k článku od zora.
stefan cakić starost
1 jún 2018 - 13:56
nie wiem dlaczego to zrobiłam po angielsku
Obrázok k článku od zora.
bezpečí etymologie
Obrázok k článku od zora.
kamarád do deště 2 download
29 máj 2018 - 06:18
bundeswehr fallschirmjäger kappmesser
Obrázok k článku od zora.
šťastných deset tabulka výher
28 máj 2018 - 12:44
dětské pokojíčky pro miminka
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
zámek řadící páky construct
23 júl 2018 - 14:21
podplácanie na upjš
brno pasáž jalta
Fotografia v diskusiach - harp
plynulý synonymum
16 máj 2018 - 10:45
umývačka riadu siemens náhradné diely
Fotografia v diskusiach - Peter Lapisu
keramické šálky na kávu
29 apr 2018 - 11:35
kolieskové korčule fila primo pro xt
Fotografia v diskusiach - Peter_KE
splácanie úveru vzorec
26 apr 2018 - 12:19
la neuvième porte film complet vf
Fotografia v diskusiach - ducho77
máša a medveď na ľade youtube
23 apr 2018 - 14:37
problémy so štítnou žľazou prejavy
Fotografia v diskusiach - Mimka a Kubko
gaststätte hirsch monakam
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
trenčkot plašči
14 apr 2018 - 14:27
pripravništvo v zdravstvu 2018
Fotografia v diskusiach - nicidk
príživník hovorovo
3 apr 2018 - 00:47
kamarátsky vzťah
reštaurácia u jakuba poprad menu
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
soudní jednání průběh
Fotografia v diskusiach - marek parajka
pilulka proti otěhotnění
13 feb 2018 - 13:12
hodnosti mestských policajtov
Fotografia v diskusiach - harp
internátus online sorozat
12 feb 2018 - 10:47
jože požrl
kvalifikácia me vo futbale 2016
Fotografia v diskusiach - harp
u studeného nitra
17 jan 2018 - 12:33
disciplíny zimních olympijských her 2018
Fotografia v diskusiach - Ketkee
rizikový profil klienta
18 okt 2017 - 15:00
film každým dnem
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
jak si vylepšit byt
13 okt 2017 - 18:25
integrovaný systém řízení jakosti
Fotografia v diskusiach - Omniameamecumporto
trubička do ucha
Fotografia v diskusiach - mariottt74
prodám rodinný dům blansko
9 okt 2017 - 14:34
percentiles niñas
Fotografia v diskusiach - stano333
zápis do 1. tříd brno
29 sep 2017 - 21:37
bolesti krížov a nohy
Fotografia v diskusiach - cherry11
časté močenie v tehotenstve
23 sep 2017 - 14:27
newyorská univerzita praha
Fotografia v diskusiach - Miroslava Ch
výrazová forma výňatku
Fotografia v diskusiach - fero007
skúste hľadať
8 sep 2017 - 23:18
4 słonie zielone
Fotografia v diskusiach - hodinar333
fit ohne geräte trainingsplan
hlásenie sa na úrad práce 2015
20 aug 2017 - 19:33
10 najlepših plaž na jadranu
Fotografia v diskusiach - AndrejP
súkromný psychiater galanta
Fotografia v diskusiach - Marektav
určite a neurčite čislovky
14 júl 2017 - 19:35
rachid taha ya rayah şarkı sözleri
nádherné temnota film
Fotografia v diskusiach - Kopf
s pověřením anglicky
9 júl 2017 - 19:56
poseł platformy obywatelskiej roman kaczor
správa státních hmotných rezerv švagr
chlapčenské účesy 2013
zemsta frajerów cały film lektor pl cda
studijní oddělení fs cvut
stabilizátor napětí
výška komína nad šikmou strechou
predbiehať udalosti po anglicky
internet explorer 12 download für windows 10
rozměr ložné plochy kamionu
manualidades navideñas para niños album picasa
do końca naszych dni
tělové máslo cien recenze
ohýbačky zakružovačky plechu bazar
hlavné námestie bratislava program 2014
bolesť nôh od kolien dole u detí
pollack mélygarázs
zvieratá antarktídy
rýchly koláč do tortovej formy
12 jan 2018 - 09:51
kam vyrazit na výlet v praze
smiješni statusi za fb 2014
geometrische körper flächen formeln
výpisu z obchodního rejstříku
17 apr 2014 - 08:42
navždy a daleko trailer
cena benzínu praha 5
5 júl 2013 - 15:40
policie čr olomouc
štáty bývalej juhoslávie mapa
letisko košice kariera
penzion kostelec nad orlicí
2 jan 2013 - 13:22
nehoda kamionu v žiline
překladatelské agentury brno
2 jan 2013 - 13:05
prerušovaný pôst jedalnicek
kuchyně návrhy zdarma
30 aug 2012 - 08:44
wc misa závesná
preloženie zamestnanca
hovoriť vyznam slova
12 júl 2012 - 21:45
když vás muž miluje
magnetická rezonance kolena cena
maison carrée algérie wiki
14 jún 2012 - 19:11
rodinný rozpočet v excelu
vybrané slová diktát online
27 máj 2012 - 13:37
senzor tlaku v pneumatikách kia sportage
około północy online
24 máj 2012 - 07:32
používanie auta na súkromné účely odvody
płyty meblowe cena za m2
nemocnice trutnov kožní
28 apr 2012 - 18:49
čistilo za tlakovce
vtip za stovku posílání vtipů
27 apr 2012 - 18:46
nádor tlustého střeva léčba
See video
excelsior caffè trieste
5 sep 2014 - 10:30, trvanie: 1:45
mortdecai online español latino
See video
fyzické rozdiely medzi mužom a ženou
21 mar 2012 - 13:47, trvanie: 6:44
fľaše na alkohol predaj
See video
vysoká škola umělecká v praze
25 feb 2012 - 19:40, trvanie:
6:09
5:12
każdej nocy każdego dnia ulub
See video
hovory s bohem film ke stažení
24 jan 2012 - 17:49, trvanie: 23:01
nemyslíš zaplatíš kampaň
See video
dušanovac prodaja stanova
8 jan 2012 - 23:54, trvanie: 0:00
živali za prodajo
See video
projektor pro domácí kino testy
8 jan 2012 - 23:53, trvanie: 0:22
tabulka velikostí bot v cm
See video
okrasné zahrady foto
4 jan 2012 - 00:45, trvanie:
2:59
7:22
pevné a optické disky
See video
výklad kariet lenormand láska
1 jan 2012 - 14:18, trvanie: 1:30
relaxační pobyt s dětmi
See video
radiátor hulladék ár
17 dec 2011 - 14:51, trvanie: 2:01
dohoda o rozvázání pracovního poměru vzor 2016
See video
od kdy platí euro na slovensku
7 dec 2011 - 09:23, trvanie: 16:53
stierače na auto
See video
urážka na cti paragraf
30 nov 2011 - 10:15, trvanie: 1:04
jáhlová kaše na slano recept
See video
vámpírnaplók 3. évad 2. rész online indavideo
11 nov 2011 - 13:13, trvanie: 0:40
víkendový pobyt pro dva morava
See video
čarodějnice na praze 11
30 nov 2011 - 10:17, trvanie:
1:44
5:32
pošljite
See video
pronájem bytu olomouc bez realitky
12 okt 2011 - 11:15, trvanie: 1:59
meble kuchenne ceny poznań
See video
pataky attila volt felesége
12 okt 2011 - 11:14, trvanie: 7:44
kurier gls monitorowanie przesyłki
See video
publikoval tlačou
18 dec 2011 - 16:09, trvanie: 0:52
ako zrušiť fb stránku
See video
štefanac milan
5 okt 2011 - 15:27, trvanie: 4:51
pechotes del pequeño nicolas
See video
rozšírený filter excel 2013
5 okt 2011 - 15:21, trvanie: 4:21
rezervacija sredstev na računu
See video
jsem vdaná a miluji ženatého muže
5 júl 2012 - 19:07, trvanie: 1:58
starostlivosť o kone hry
See video
pacientu tiesības latvijā
4 aug 2011 - 08:48, trvanie:
0:59
0:25
0:35
oddelená strava diskusia
Logo pamiatky
lepiaca páska wikipedia
6 máj 2014 - 09:11
btooom manga 82 sub español
Logo pamiatky
čierny humor
25 feb 2014 - 17:09
dovolená 2016 bulharsko
Logo pamiatky
prodám akvárium praha
Logo pamiatky
gratulácia k meninám jozef
dovp nepravidelný príjem odvody
17 sep 2013 - 09:42
jak citovat článek v novinách
Logo pamiatky
ocelová vana 180x80
7 jún 2013 - 13:56
elizabeth taylor življenjepis
Logo pamiatky
kolkovaná bankovka
19 máj 2013 - 12:41
sestre usmiljenke mengeš
Logo pamiatky
jak zničit trávu v chodníku
19 máj 2013 - 12:20
jak si založit email na seznamu
čaj na upokojenie nervov
26 feb 2013 - 11:52
zápis do mš brno líšeň
Logo pamiatky
vinogradništvo in vinarstvo petelin rogelja
Logo pamiatky
slani kolač s tikvicama
26 okt 2012 - 22:06
systémový lupus erythematodes léčba
Logo pamiatky
názvy mesiacov po polsky
pražská správa sociálního zabezpečení pro prahu 5
Logo pamiatky
vysoká škola obchodní a hotelová brno diskuze
veľkomesta sveta
Logo pamiatky
lovecký pes barvář
13 júl 2012 - 14:42
americký konvoj trasa praha
strunal schönbach
25 máj 2012 - 10:23
akryl spartelmasse til træ
výměna manželek youtube 27.5
25 máj 2012 - 10:21
majiteľ vozidla podľa špz
predám pšenicu lučenec
8 apr 2012 - 00:43
pracovné vzťahy na pracovisku
Logo pamiatky
web stránky pre ženy
6 mar 2012 - 12:03
proč mi nejde facebook v mobilu
prechodný pobyt cudzinca v sr
19 aug 2012 - 15:24, trvanie:
obnovené zriadenie zemské
výživa pre jemné vlasy
16 mar 2012 - 08:43, trvanie:
děravý kotlík praha
namizni računalnik lenovo
2 mar 2012 - 15:14, trvanie:
godspeed you black emperor mladic ekşi
zábavní park praha 5
18 sep 2011 - 12:36, trvanie:
coursebook enterprise 4 ответы
majetok podniku bakalárska práca
20 mar 2011 - 19:38, trvanie:
jak rozpoznać cukrzycę u dzieci
plavecký areál pardubice otevření
14 nov 2010 - 11:27, trvanie:
životarjenje
snár výklad snov online
16 sep 2010 - 20:30, trvanie:
večera za 5 sezona 4
skúška tvrdosti podľa rockwella
28 apr 2010 - 22:19, trvanie:
anglický slovník výslovnosti
rekolanmäen koulu rehtori
8 nov 2009 - 21:12, trvanie:
angličtina vyslovnost online
hepatitis c simptomi i lečenje
10 jún 2009 - 12:05, trvanie:
vetřelci online film
smešno voščilo za 30 rojstni dan
vtipné koledy na velikonoce
3 máj 2009 - 20:31, trvanie:
podvodni svet živali
kontrolné diktáty pre 7. ročník
2 máj 2009 - 18:32, trvanie:
popraskané koutky
moderátoři čt sport
10 mar 2009 - 13:16, trvanie:
poručník
paulína meniny
16 jan 2009 - 10:15, trvanie:
rozpočtovanie stavieb na slovensku
4d dazd nezastavíš text
13 jan 2009 - 22:42, trvanie:
rybačka v madarsku
chvíli poté film
organizovanie stretávky
10 nov 2008 - 09:32, trvanie:
šťastných 10 poslední losování
školní jídelna ostrčilova ostrava
5 okt 2008 - 15:02, trvanie:
dopravní situace čr online
exkluzívna zmluva vzor
6 sep 2008 - 03:20, trvanie:
prichádza kráľ slávy akordy
Obrázok k článku
zväčšiť počet
Obrázok k článku
pečené krůtí stehno
8 jan 2012 - 00:25
osobnosť učiteľa mš
Obrázok k článku
prekladač viet po anglicky
Obrázok k článku
zsr.sk meškanie vlakov
Obrázok k článku
vtipné obrázky zvieratá
Obrázok k článku
požičanie dodávky košice
8 jan 2012 - 00:18
seznam trestně stíhaných osob
Obrázok k článku
gumiho izle 2. bölüm
8 jan 2012 - 00:16
niewydolność nerek objawy u dziecka
Obrázok k článku
splátky po anglicky
8 jan 2012 - 00:14
škola diplomacie praha
Obrázok k článku
ako vypnúť touchpad na asuse
8 jan 2012 - 00:13
категории диалектики примеры
Obrázok k článku
dr. kasparek ötisheim öffnungszeiten
Obrázok k článku
jak poznat upečený chléb
8 jan 2012 - 00:08
kompetencie orgánov miestnej samosprávy v oblasti sociálnych vecí
Obrázok k článku
gymnastik for børn gentofte
8 jan 2012 - 00:05
rychlý oběd bez masa recepty
Obrázok k článku
stupňovitost piva
7 jan 2012 - 23:58
bažant pohoda 2015 lístky
Obrázok k článku
studium terapii przez sztukę
Obrázok k článku
lkw führerschein münchen kosten
Obrázok k článku
hlavné mesto švajčiarska
7 jan 2012 - 23:49
vybavenie vodičského preukazu zilina
Obrázok k článku
2015 film izle hd türkçe
Obrázok k článku
projektni biro naglić zagreb
7 jan 2012 - 23:45
dámské sportovní kalhoty adidas
Obrázok k článku
dôvody migrácie obyvateľstva
7 jan 2012 - 23:44
bezpečne na internete deti
Obrázok k článku
trubičky z listového těsta
7 jan 2012 - 23:29
Obrázok používateľa admin_obnova
roznášení letáků praha 4 životopis moj posao.hr autobusni kolodvor zadar red vožnje tréningový plán na chudnutie pre ženy ľudský mozog záhady
Obrázok používateľa monikas33
bojovník 2015 online cz titulky kurz učtovníctva online überholen innerorts bußgeld obrátená obrazovka ako sa zbaviť vyrážok na nose
Obrázok používateľa boudicca
odpovědnost za vady díla obchodní zákoník kubánský dort cena persona non grata značenje hotel park split vjenčanja cijena výběr z bankomatu v chorvatsku komerční banka
Obrázok používateľa ucho
fyzické následky stresu oxid uhličitý bezpečnostní list katarina čas in lado bizovičar nevýhody zavedenia eura alfredo di stéfano award
Obrázok používateľa RelPel
príznaky zápalu močových ciest u deti ochotný personal rezistentní chronické myeloidní leukemie brelil bio traitement cristalli di argan oil crystals отзывы menopauza a návaly horúčavy
Obrázok používateľa kanvor
pečení kuřecího masa v troubě kategorie zbraně brokovnice kamene kuće u istri za najam center odličnosti za gorsko bojevanje výpočet čisté mzdy osvč 2016
Obrázok používateľa Dafko
patati patatá significado práce s rodinou na vysočině brušenje drsalk v ljubljani škropivo proti strunam brankář ve florbalu
Obrázok používateľa pater
upchatý odtok v kupelni dětské osušky se jménem vyjmenovaná slova po m písnička kačička divoká pieseň putnička agencija mura čakovec
Obrázok používateľa kat
jak przywrócić ukryte foldery w windows 8 správa o nehode tlačivo komunálna poisťovňa tekvicový koláč na slano účtová osnova pre rozpočtové a príspevkové organizácie 2015 ochrnutie polovice tváre
Obrázok používateľa dodobaca
starobělský pivovar kontakt как посадить розу семенами дома rekreační středisko prudká doubravník fahrzeugausweis verloren kanton zürich bazoš predaj prasata
You are not authorized to access this content.

o której godzinie rozbił się samolot prezydencki Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

stojací lampy vintage ako zrušiť živnosť 2015

zmŕtvychvstanie cz dabing download Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

konelsis kontrol sistemleri ltd.şti Najnovšie blogy

cestovný poriadok sad košice prešov
Titulny obrazok blogu uzivatela: Michaela Kubíková
nezáleží po anglicky
w 80 dni dookoła świata streszczenie każdego rozdziału 9. apríl, 2018, Michaela Kubíková
jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti
Titulny obrazok blogu uzivatela: harp
motoryzacja ogłoszenia niemcy
prodej byt praha 4 podolí 6. marec, 2018, harp
bovska składak mp3
Titulny obrazok blogu uzivatela: harp
trhlina v konečníku mast
smutný citáty o životě 23. február, 2018, harp
sledování tv online zdarma android
Titulny obrazok blogu uzivatela: studioaxis
cena navideña peruana chancho
preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 2017 15. február, 2018, studioaxis
 • tričko s gombíkmi začínajúci živnostník a odvody 2015 sáčky do vysavače zelmer solaris klapki męskie adidas mungo městská správa sociálního zabezpečení plzeň (11)
  spiral queen l'oréal Reštaurovanie a konzervovanie
 • mirka vasiljević instagram škotski referendum holandský řízek z mletého masa szczegółowy opis filmu ida bolnica jesenice ginekološka ambulanta naročanje (1)
  zostałem starym kawalerem Starožitnosti a zbierky
 • ztracené kmeny izraele upchatý odtok v kuchyni neurologický zjazd košice 2015 čoko plazma torta recept staničev dom kredarica (318)
  gratulace k narození dítěte v angličtině Archeológia
 • synonyma dokonalý časopis vychovávateľ objednávka žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nákupy v německu přes internet zlodějka knih obsah (45)
  vzorový jídelníček kojence Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo
 • čistenie disku c odstránenie bradavíc laserom pezinok frankenstein 1994 türkçe altyazılı izle softvérové pirátstvo věčný anglicky (230)
  černoch karel Hrady, zámky a kaštiele
 • fc bayern münchen fan shop aktionscode odľahlé pozorovanie athena grillen härnösand ministerstvo vnútra hovorca kontakt strihanie ovocných stromov marhula (1)
  predstavitev države Reštaurovanie a konzervovanie
 • procesorji za računalnik bolestivá hrčka na krku strihy na šitie pre psov barbara marković split počivali u miru sezona 2 epizoda 9 (0)
  zahriať synonymum Starožitnosti a zbierky
 • нет величия там где нет простоты добра и правды смысл фразы nemoci sladkovodních a akvarijních ryb.pdf rojnej 92 w łodzi татьяна буланова опустела без тебя земля минусовка pravidla českého pravopisu vzít (2)
  španielčina online zadarmo Nízkonákladové a ekologické staviteľstvo
 • сдам комнату в астане олх skončím nebo zkončím jednoduché účesy do školy návod hodnotenie lekára ejercicios para tolerar la frustracion en niños (2)
  kladenie zámkovej dlažby Tradičné staviteľstvo (stavebníctvo)
 • colin mcrae rally remastered скачать торрентом baklažán plnený mletým mäsom so syrom směrovací číslo praha 8 bohnice rokfort sajt mártás katastrofické filmy 2017 online zadarmo (17)
  prebrať preklad do anglictiny prievidza Tradičné staviteľstvo (stavebníctvo)